sebastian.seliga.7

Ropa - możliwe odreagowanie wzrostowe

Short
NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
Cena CL1! uderzyła w poziom wsparcia technicznego oraz w poziom 61% zniesienia Fibonacciego na interwale tygodniwoym. Możliwa korekta wzrostowa.