AnalizyD

Asbis - przed wynikami za 1Q2023

ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
Asbis w ostatnim pomyśle z lutego opisałem dość szczegółowo.

Wykres 1. Interwał dzienny | realizacja poprzedniego pomysłu

Co więcej od ostatniej analizy kurs urósł o blisko 23% co jest bardzo dobrym wynikiem na tle rynku i jest to jedna z lepiej rosnących spółek.

Wykres 2. Interwał dzienny

Zakładałem jednak ruch w kierunku 32zł, ale już przy 29zł inwestorzy stracili impet i w efekcie od kilku dni sesyjnych cena stanęła praktycznie w miejscu poruszając się w zakresie 28,5-29,1zł.
Dodatkowo patrząc na wskaźniki mamy spółkę wygrzaną co tłumaczy przystanek przed być może kolejnymi wzrostami. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie dość popularny DM wydał rekomendację z ceną na 48zł co w sumie pokrywa się z moją wyceną z października 2022 kiedy to pisałem, że w mojej wycenia wartość ceny akcji może oscylować w okolicach 42-45zł, ale siłą rozpędu kurs może zatrzymać się nawet w okolicach 48-50zł. Rekomendacje domów maklerskich pokazują, że spółka jest niedoszacowana, ale jednocześnie brak chęci za strony inwestorów do kontynuowania wzrostów. Najwyraźniej potrzebny jest dodatkowy impuls/kapitał.

Tym impulsem zapewne będą podawane miesięczne szacunki wyników za każdy miesiąc.
Tutaj przestrzegam jednak przed nadmiernym optymizmem przy każdych kolejnych wynikach licząc od marca 2023. Warto zaznaczyć, że na skutek wybuchu wojny na Ukrainie mamy niską bazę od marca 2022 roku. Zwłaszcza w miesiącach kwiecień-maj gdzie przychody średnio wynosiły 155mln$.
Spółkę należy mocno pochwalić za to, że bardzo szybko się podniosła i przywróciła przychody >200mln $ miesięcznie. Dlatego każdy kolejny miesiąc nie powinien mieć niższych przychodów niż te 200mln$. Więc jeśli zobaczymy w kolejnych miesiącach wyniki właśnie ponad tą kwotę to warto mieć w głowie niską bazę i nie patrzeć na porównania r/r. Spółka w tym czasie mocno się rozwinęła więc inwestor musi oczywiście oczekiwać lepszego wyniku.

Wykres 3. Przychody Asbis w ujęciu miesięcznym do 02.2023

Dywidenda
W poprzednim pomyśle zastanawiałem się czy „Rada Dyrektorów” przypadkiem nie zmierzy się z rynkowym trendem wypłacania dywidend na poziomie innych spółek na GPW. Nawet tak niechętnie dzielący się zyskami PKN Orlen dzisiaj daje stopę na poziomie 9%, a inne spółki jak Arctic, Cognor czy Rokita dają stopę zwrotu między 11 a 17%.
Dlatego w swoim pomyśle założyłem, że atrakcyjność takiego podziału zysku byłoby na poziomie 0,8-1$ (czyli ok. 70% zysku). Niestety spółka podzieliła się zyskiem zgodnie ze swoimi zasadami i w efekcie mamy dywidendę na poziomie 0,45$. Przy czym już wypłacono 0,2$ więc do wypłaty zostało jeszcze 0,25$ - przy kursie 1USD = 4,28zł daje nam to 1,07zł (w przypadku konieczności zapłacenie podatku, o ile nie mamy konta IKE/IKZE, to zostaje 87gr netto za akcję, które wpłynie na rachunek maklerski). Oczywiście dywidenda odcina cenę akcji w kwocie brutto, więc o tyle spadnie nam kurs.

Wykres 4. Dywidendy wypłacane w kwocie brutto | stopa zwrotu

Jeśli, więc ktoś dzisiaj kupi akcje Asbis to stopa dywidendy po odliczeniu podatku wyniesie ok. 2,9-3%.
Co nie jest zbyt zachęcające. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że ponieważ jest to spółka dywidendowa to wielu inwestorów patrzy na nią długoterminowo. A przecież tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs akcji wzrósł aż o 170%, choć z drugiej strony od szczytów z 2021 roku jest to wzrost ok. +11%. Doliczając zaś DY przez okres dwóch lat jest to bardzo przyzwoity zwrot z inwestycji.
Natomiast jeśli inwestor kupował akcje dokładnie rok temu to ma bardzo dobrą stopę zwrotu w krótkim okresie.

Wykres 5. Interwał dzienny

Tutaj też, należy uwzględnić fakt, że spółka się rozwija i wchodzi w nową branże biotechnologii, a to wymaga kapitału, więc dzielenie się zyskiem jest ukłonem w stronę wiernych inwestorów indywidualnych, którzy wiążą swoje inwestycje z tą spółką na długi lata. A zarząd udowodnił, że potrafi planować i dobrze zarządzać spółką.

Przyszłe Zyski

Spółka w ostatnich dniach podała, że spodziewany zysk za 2023 rok wyniesie w okolicach 78-82mln USD podczas gdy ten za 2022 rok wyniósł 75,8mln, a za 2021 rok było to 77mln USD.
Zarząd oczywiście podaje bezpieczne dla siebie prognozy, a wcześniej nieraz już je podnosił co było zawsze przyjmowane z entuzjazmem przez inwestorów. I słusznie, bo przecież jeśli prognozy zysku są podnoszone w ciągu roku to oznacza, że spółka nie zaplanowała za nisko, tylko raczej doszło do zdarzeń, które pozwoliło te szacunki podnieść.
Zapewne więc po pierwszym lub drugim kwartale dojdzie do korekty szacunków. Być może w okolice nawet 100 mln USD, co potwierdzałoby w mojej ocenie wycenę spółki na poziomie 45-50zł za akcję.
Jeśli jednak uwzględnimy, że spółka jest w trakcie wchodzenia w nowe sektory to będzie ponosić koszty, więc aktualne szacunki są być może faktycznie uzasadnione.

Analiza Techniczna

Zanim przejdę do aktualnej sytuacji na wykresie, warto zwrócić uwagę, że na zdarzają się formacje klina zwyżkującego.
Taki klin utworzył się w 2021 roku kiedy cena akcji osiągnęła poziom 28zł. Wówczas po wyjściu z klina dołem we wrześniu 2021 kurs dość szybko w październiku dotarł do 19,5zł w styczniu tj. jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Po wybuchu wojny doszło do zejścia kursu do poziomu 9zł.

Wykres 6. Interwał dzienny | wybicie w październiku 2021 z klina zwyżkującego

W 2022 roku oraz na początku 2023 roku mieliśmy jeszcze trzy podobne formacje klina zwyżkującego co sprowadziło kurs niżej po wybiciu dolnej krawędzi, choć w styczniu 2023 nie doszło do pełnej realizacji formacji i kurs zatrzymał się ok. 80gr powyżej wsparcia.

Wykres 7. Interwał dzienny | Klin zwyżkujący 2022-2023

Dzisiaj patrząc na wykres od kątem analizy technicznej można dopatrzeć się również klina zwyżkującego. Gdyby miała realizować się formacja wówczas celem byłyby okolice 20,4-20zł.
W mojej ocenie jest to tylko założenie teoretyczne i w aktualnej sytuacji wynikowej raczej niemożliwe do realizacji, warto jednak zawsze mieć w głowie scenariusze negatywne.
Fundamentalnie brak jednak podstaw do tak szerokich spadków na kursie.

Wykres 8. Interwał dzienny | Klin zwyżkujący kwiecień 2023

Dlatego spójrzmy troszkę bardziej realnie, ewentualne spadki czy też raczej korekta jest możliwa, bardziej jednak obstawiam tutaj na scenariusz konsolidacji w zakresie 28-30zł. Dopóki przynajmniej spółka nie poda istotnego ESPI dla rynku lub nie dojdzie do kolejnej rekomendacji, która podbije kurs.
Warto zwrócić uwagę też na oscylatory.
MACD wygenerował sygnał sprzedaży, ostatnio jednak dwukrotnie zawracał na skutek informacji, które zachęcały nowych inwestorów do nabywania akcji.
Podobnie RSI również podąża w dół, a RSX jest mocno wykupione.
To może sugerować nadchodzącą korektę.

Wykres 9. Interwał dzienny | oscylatory

Istotnym wsparciem będzie tutaj poziom 28zł, który jest szczytem z 2021 roku i jeśli dojdzie do przebicia tego poziomu to kurs może dotrzeć nawet do 27zł domykając lukę z 27.03.2023.
W tym miejscu warto by było ustawić alert, jeśli jednak dojdzie do wybicia i tego wsparcia to wówczas mamy główne na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego czyli 25,2zł co w ostatnich miesiącach było ważnym oporem dla inwestorów.

Wykres 10. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego | wsparcia

Główny opór to obecnie 30zł i wybicie tego poziomu może dość szybko wprowadzić kurs na poziom 36,5 i dalej 46,5zł gdzie mielibyśmy istotne opory.
Aktualnie jednak scenariusz drobnej korekty, bez istotnych informacji ze spółki w mojej ocenie jest możliwy.
Samo odcięcie dywidendy w maju na poziomie 1,07zł czyli ok. 3,5-3,7% nie ma większego znaczenia, ponieważ spółka potrafi odrobić taką „stratę” w ciągu jednej sesji. Jak napisałem wcześniej nie jest to bowiem znacząca wartość przy innych spółkach, które oferują znacznie atrakcyjniejsze poziomy, ale dla inwestorów długoterminowych ma to oczywiście znaczenie zwłaszcza w połączeniu z perspektywami spółki (o ile się oczywiście zmaterializują).

Wsparcie: 28/26/25zł
Opór: 30/36/46zł

Powyższy pomysł jest moim prywatnym spojrzeniem i w żaden sposób nie zachęca do nabywania czy sprzedawania akcji.


Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.