AnalizyD

Asbis - potrójny problem na wykresie.

ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS

Spółkę postanowiłem opisywać co miesiąc w ramach eksperymentu związanym z analizą techniczną. Jest to świetny przykład spółki, która reaguje na opory, wskaźniki, a historycznie można zaznaczyć formacje np. klin zwyżkujący.
W poprzednim pomyśle z kwietnia (załączony na końcu tego wpisu) pisałem właśnie o klinie zwyżkującym jaki się formował od października 2022. Opisałem też historycznie każdy poprzedni klin jaki się uformował i jak wyglądała jego realizacja.
W poprzednim pomyśle wspomniałem o głównym oporze w okolicach 30zł (na wykresie jest oznaczony opór 30,24zł jako szczyt z 24.03) i ten opór bardzo dobrze był rozgrywany przez niemal cały kwiecień i maj.

Wykres 1. Interwał dzienny | Realizacja pomysłu z kwietnia 2023
Na wykresie widać jak trzykrotnie kurs uderzał w opór i dwa razy schodził na wsparcie w okolicy 28,1zł. W dniu 19.05 po raz kolejny kurs odbił z tego miejsca i można założyć, że podąża w kierunku 28,1zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | Opór 30,5zł
Kurs w dniu 22.05 spadł o 4,37% i jest to efekt opublikowanej informacji o przychodach za kwiecień 2023. Przychody wyniosły 183 mln USD i choć były wyższe o 28% licząc r/r to warto zaznaczyć, że mamy tutaj efekt niskiej bazy z kwietnia 2022 tj. tuż po wybuchu wojny kiedy to spółka utraciła znaczący rosyjski i ukraiński rynek. Jeśli porównamy te wyniki do 2021 roku to przychody spadły o blisko 19%. Co to oznacza? Kwiecień jest historycznie najsłabszym miesiącem w sprzedaży spółki wyjątkiem był ten z 2021 roku, kiedy sprzedaż przekroczyła 221 mln USD.
Jeśli więc jakiś inwestor mocno śledzący spółkę podziewał się przychodów na poziomie >200mln $ to możliwe, że nie obserwuje spółki na bieżąco lub był zbyt optymistyczny. Czasami warto mieć dystans do spółki, którą się posiada w portfelu i patrzeć na historyczne wyniki.
Wykres 3. Przychody Asbis od 2019 roku
W mojej ocenie najważniejszy będzie wynik przychodu za maj. Kursem może poważnie wstrząsnąć jeśli te nie przekroczą właśnie 200mln USD.
Historycznie przychody w kwietniu zawsze były słabsze od marca o średnio 30%. Jednak maj to przyrost m/m o ok. 16% czyli wyniki za maj powinny wynosić ok. 210-220mln i każdy wynik poniżej tego poziomu powinien inwestorowi zapalić czerwoną lampkę, że coś złego się dzieje. Tak więc kwiecień nie powinien być zaskoczeniem, ale maj poniżej 200mln będzie złym sygnałem.

Tak więc w mojej ocenie najbliższe sesje raczej nie będą zachęcały do kupowania akcji (o ile nie dojdzie do jakiejś świetnej informacji ze spółki).
23.06 zostanie odcięta dywidenda na poziomie 1,05zł brutto (w zależności od kursu dolara). Nie jest to na tyle atrakcyjny poziom by miał zachęcić nowych inwestorów do zakupu akcji. Jeśli odliczymy podatek (o ile nie mamy konta na IKE/IKZE) to w sumie stopa dywidendy kształtuje się na poziomie 2,9%. Oczywiście jest to uzupełnienie do zaliczki, która była wypłacona, nie mniej mówię o nowych inwestorach, którzy chcieliby zakupić akcje.
Raczej można się spodziewać realizacji zysków ze względu na odbicie od ATH i oczekiwanie na wyniki z przychodów za maj.
Dodatkowo spółka nie jest dostrzeżona przez fundusze pomimo atrakcyjnych rekomendacji, jest to papier typowo dla „inwestora z ulicy” a to oznacza, że brak kapitału może zatrzymać spółkę na jakiś czas w konsolidacji. A im dłuższa konsolidacja tym szybciej można spodziewać się mocniejszego sygnału sprzedaży.
Warto też zaznaczyć, że choć fundamenty Asbis są mocne to jest wiele spółek, które nie grają wskaźnikami na giełdzie. Można je wyceniać wyżej, a mimo to spółka stoi w miejscu lub wręcz spada. Nie jest to też wyjątkowa spółka, którą każdy pragnie posiadać w swoim portfelu i warto zdać sobie z tego sprawę.

Jak już wspomniałem, dla mnie Asbis to techniczna perełka.
Dzisiaj więc trochę teorii.


1. Teoria potrójnego szczytu.
Teoria potrójnego szczytu to jeden z wzorców w analizie technicznej, który może wskazywać na odwrócenie trendu wzrostowego na wykresie spółki i sygnalizować możliwość spadku cen. Charakteryzuje się trzema kolejnymi próbami osiągnięcia podobnego poziomu cenowego, zwanych "szczytami", które nie są przekraczane.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę w tej teorii:
1. Trzy szczyty: Wzorzec obejmuje trzy kolejne szczyty cenowe, zwykle znajdujące się na podobnym poziomie. Każdy z tych szczytów jest oddzielony od pozostałych lokalnymi minimami.
2. Linia szyi: Jest to pozioma linia łącząca lokalne minima między szczytami. Linia ta pełni istotną rolę w potwierdzaniu wzoru potrójnego szczytu.
3. Przełamanie linii szyi: Potwierdzeniem wzoru potrójnego szczytu jest przełamanie linii szyi, czyli spadek ceny poniżej poziomu linii szyi. Wielu inwestorów stosujących analizę techniczną w swoich inwestycjach uważa to za sygnał sprzedaży i możliwość kontynuacji spadków cen.
4. Wolumen handlu: Analiza wolumenu może być również istotna przy potwierdzaniu wzoru potrójnego szczytu. Zazwyczaj obserwuje się spadek wolumenu wraz z trzecim szczytem i wzrost wolumenu podczas przełamania linii szyi.
5. Zasięg korekty: Pomiar ten obejmuje zmierzenie odległości od linii szyi (poziomej linii łączącej lokalne minima między szczytami) do najwyższego punktu wzoru potrójnego szczytu. Ta odległość reprezentuje potencjalną wysokość spadku po przełamaniu linii szyi.
Ad. 1. Od miesiąca mamy próbę pokonania oporu na 30,5zł co nie udało się trzy razy.

Wykres 4. Interwał dzienny | Opór 30,5zł

Ad.2. Linia szyi to poziom 28,1zł

Wykres 5. Interwał dzienny | linia wsparcia (szyi)

Ad.3. Aktualnie należy oczekiwać na próbę wyłamania wsparcia na linii szyi tj. poziomu 28,1zł
Ad.4. co prawda wolumen nie był mniejszy na ostatnim szczycie, jednak warto będzie obserwować co się wydarzy w kolejnych dniach czy dojdzie do przełamania wsparcia na poziomie 28,1zł. Jeśli wolumen wzrośnie to można się spodziewać mocniejszego ruchu w dół.
Ad.5. Mierząc zasięg korekty można by wyznaczyć mocne wsparcie na poziomie 26zł co pokrywa się ze szczytem na tym poziomie z grudnia 2022.

Wykres 6. Interwał dzienny | zasięg korekty | wolumen

2. Klin zwyżkujący – teoria:

Kierunek trendu: Klin zwyżkujący składa się z dwóch linii trendu. Linia trendu górnego łączy kolejne szczyty, podczas gdy linia trendu dolnego łączy kolejne wyższe dno. Klin jak nazwa wskazuje jest skierowany w górę, a cena akcji porusza się w coraz bardziej zaciskających się liniach.

Szerokość formacji: Jak wspomniałem kurs porusza się coraz ciaśniej co oznacza, że zakres ruchów w ostatniej fazie jest coraz mniejszy. Oznacza to, że odległość między liniami trendu górnym i dolnym stopniowo się zmniejsza. Może to dawać wrażenie, że kurs akcji jest wręcz ściskany i napina się do potencjalnego wybicia.

Wolumen handlu: Analiza wolumenu handlu może dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących klinu zwyżkującego. Zazwyczaj obserwuje się spadek wolumenu wraz z malejącą szerokością formacji. To oznacza, że uczestnicy rynku mogą tracić zainteresowanie lub aktywność w trakcie tworzenia się klinu.

Potwierdzenie formacji: Potwierdzeniem klinu zwyżkującego jest przełamanie linii trendu dolnego w dół. Kiedy cena przełamuje linie trendu dolnego, może to wskazywać na możliwość odwrócenia trendu wzrostowego i kontynuację spadków.

Na wykresie posłużę się bardziej precyzyjnym narzędziem dostępnym na TV czyli „formacją trójkąta”. Jak widać, pomimo mocnego spadku kurs nadal trzyma się w linii klina zwyżkującego. Tak więc jesteśmy w ostatnim etapie realizacji formacji. Jeśli dojdzie do jej przełamania to kurs może rozpocząć realizację wspomnianej formacji.

Wykres 7. Interwał dzienny | Formacja Trójkąta | Wolumen

Tutaj jednak zasięg formacji byłby w okolicach 18zł co całkowicie odrzucam w tej teorii i uważam, że taki zasięg jest zwyczajnie niemożliwy przy tak dobrej fundamentalnie spółce.
Pokazuje to bardziej na zasadzie, że nie zawsze należy przyjmować to co nam wyjdzie w analizie technicznej i trzeba brać również pod uwagę zdrowy rozsądek.
Wykres 8. Interwał dzienny | zasięg korekty

3. Negatywna dywergencja na MACD

Z negatywną dywergencją na MACD mamy do czynienia, gdy cena akcji tworzy coraz wyższe maksima lub utrzymuje się na podobnym poziomie np. potrójny szczyt, podczas gdy wskaźnik MACD jednocześnie tworzy niższe maksima lub wykazuje spadek. W efekcie powstaje rozbieżność między ruchem ceny a wskaźnikiem MACD, co może wskazywać na możliwość osłabienia trendu wzrostowego lub na odwrócenie trendu.

Dywergencje na MACD są chyba jednym z najważniejszych sygnałów w analizie technicznej, ponieważ mogą dostarczać sygnałów handlowych dla inwestorów. Negatywna dywergencja na MACD może sugerować, że siła wzrostu ceny jest coraz słabsza. Może to wskazywać na potencjalne osłabienie ruchu wzrostowego lub na możliwość odwrócenia trendu, co może stanowić sygnał sprzedaży dla inwestorów.

Na wykresie Asbis taka dywergencja jest bardzo wyraźna, a sam wskaźnik nie jest w stanie wygenerować sygnału kupna od blisko dwóch miesięcy. Podobna sytuacja była pod koniec roku, kiedy to kurs załamał się na koniec stycznia 2023 i osiągnął minimum na 20,9zł
Wykres 9. Interwał dzienny | Dywergencje
W tym przypadku jednak jeśli chodzi o zasięg korekty można posługiwać się np. zniesieniem Fibonacciego i jeśli nałożymy na wykres to narzędzie to zasięg korekty jest możliwy w okolice 50% zniesienia Fibonacciego tj. 25,7zł.

Wykres 10. Interwał dzienny

Wnioski.
Uwzględniając powyższe można założyć, że przebicie wsparcie na poziomie 28,1zł może sprowadzić kurs w okolice 26,8zł jako pierwsze wsparcie i dalej na 25,7zł.

Jeśli jednak kurs odbicie od 28,1zł to należy się spodziewać kolejnego testu 30,5zł.
Patrząc jednak na wskaźniki można się spodziewać, że kurs może przez jakiś czas poruszać się w zakresie 25,5-27zł.

Gdyby jednak kurs przebił 30,5zł to wówczas można się spodziewać ruchu w kierunku 40zł (opory na poniższym wykresie).

Wykres 11. Interwał dzienny | Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie.

Wsparcie: 28,1/26,8/25,7 zł
Opór: 29,5/30,5 zł


Powyższy wpis ma na celu formę edukacyjną dla osób zainteresowanych analizą techniczną i w żaden sposób nie zachęca do kupowania czy sprzedawania akcji.
Jest to moje prywatne i obiektywne spojrzenie na wykres.
Analiza techniczna nie jest też precyzyjnym narzędziem dlatego warto mieć na uwadze, że dopuszczalne są odchylenia wsparć/oporów w zakresie 1-2% co nie przekreśla opisanych wartości.

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"