AnalizyD

Dywidenda–bonus dla inwestorów długoterminowych Część II [TOP10]

Edukacja
GPW (GPW:GPW)  
GPW:GPW   GPW

Temat dywidend będzie składał się z trzech osobnych części:
Część I: Co to jest dywidenda i kiedy uzyskujemy do niej prawa (link na końcu pomysłu)
Część II: Najlepsze spółki dywidendowe TOP10
Część III: Jak korzystać z wykresów na TradingView po odcięciu dywidendy

Część II: Wybieramy spółki dywidendowe do naszego portfela + TOP 10 spółek

Niniejszy artykuł składa się z następujących tematów:

1. Zasady budowania portfela.
2.Słowniczek: Termin dywidendy. Stopa dywidendy a kwota dywidendy.
3. Przykłady inwestowania w spółki dywidendowe.
4. 10 wybranych spółek dywidendowych.
Podsumowanie.


1. Zasady budowania portfela.
Decydując się na budowanie portfela dywidendowego warto kierować się dobrym planem, który sobie stworzyć przed pierwszymi zakupami. Zasady można modyfikować, jednak nie powinny one ulegać gwałtownym zmianom. Zasady te mogą być tworzone na zasadzie pytania i odpowiedzi, lub zwykłych założeń.

Na przykład:
1. Z jakim horyzontem inwestycyjnym będę kupować spółki?
Spółki dobieram z myślą o zostawieniu ich w portfelu na kilka lat, nie miesięcy.
2. Jakie zasady dobierania spółek będą mi przyświecać?
Wybieram spółki, których biznes jest powtarzalny, przewidywalny i najlepiej, żeby nie podlegał sezonowości przychodów.
3. Czy interesuje mnie historia spółki pod względem dochodów, zysków, polityki dywidendowej?
Tak. Przed zakupem sprawdzam politykę dywidendową spółki, sprawdzam ostatnie raport roczne/kwartalny. Czytam sprawozdania zarządu.
4. Sprawdzam czy dywidenda była atrakcyjna w ostatnim okresie. (Tutaj wchodzą dwa podejścia dla jednych inwestorów istotna kwota, dla innych stopa zwrotu. Niżej wyjaśnię z czego to może wynikać.)
5. Jak często sprawdzam notowania mojej spółki?
Jeśli już kupiliśmy spółkę dywidendową nie zaglądamy do portfela codziennie, nie zaglądamy nawet raz w miesiącu. Portfel interesuje nas tylko wtedy, gdy chcemy dokupić daną spółkę dopłacając kapitał lub gdy chcemy skorzystać z otrzymanej dywidendy. Wahania tygodniowe czy miesięczne na kursie akcji nie powinny nas w większości interesować. W krótkim terminie cena akcji nie ma właściwie znaczenia.
6. Monitorujemy wyniki spółki czy to kwartalnie czy rocznie, jednak ważne jest abyśmy wiedzieli co się dzieje w spółce.
7. Jeśli mamy taką możliwość jeździmy na WZA zwoływane przez spółkę. Dobrze wypracować sobie, aby przynajmniej raz w roku być na WZA jednej z posiadanych spółek.
8. Najważniejsze! Sposób podejścia do inwestowania to sprawa indywidualna każdego z nas i warto wypracować własne zasady nie oglądając się na innych (w tym krytykę i dobre rady) dlatego finalnie nawet te punkty indywidualnie można wyrzucić i spisać własne.
Każdy z inwestorów ma własne podejście do inwestowania w spółki dywidendowe i każdy z nich ma rację ponieważ inwestuje wg swoich wypracowanych zasad opartych na długoletnim doświadczeniu. Należy pamiętać:
„Moje zdanie w inwestycjach jest najważniejsze, bo to ja inwestuje swoje pieniądze i za nie odpowiadam!”.

2. Termin dywidendy. Stopa dywidendy a kwota dywidendy.

Termin wypłaty dywidendy Okres od dnia nabycia prawa do dywidendy do dnia wypłaty jest zależny od decyzji WZA jednak nie może przekroczyć 3 miesięcy, a gdyby WZA nie określiło daty wypłaty, to powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu do niej praw. Warto dodać, że wiele spółek wykorzystuje maksymalnie okres na wypłatę dywidendy, inne dzielą ją na dwie raty. Są jednak i takie, które wypłacają bez zbędnej zwłoki i trwa to często od kilku do kilkunastu dni.

Stopa dywidendy - iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji w odniesieniu do ceny zakupu, dnia uchwalenia dywidendy lub dnia nabycia prawa do dywidendy. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dochód z zainwestowanego kapitału uzyskuje inwestor. Są inwestorzy, którzy przy wysokiej inflacji odnoszą się do stopy dywidendy jak do inwestycji na lokacie. Liczą ile procent uzyskują w ciągu roku z danej spółki w odniesieniu do aktualnej ceny akcji lub wniesionego kapitału. Jeśli jednak wpływ z dywidendy nie dotyczy konta IKE/IKZE to warto pamiętać o odliczeniu podatku co zmniejsza realnie stopę zwrotu wyrażoną w procentach.

Kwota dywidendy - jest to kwota jaka została uchwalona przez WZA i jaką akcjonariusz otrzyma na swoje konto w przeliczeniu na każdą posiadaną akcję. Co ważne jest to kwota brutto czyli zostanie od niej odliczony podatek dochodowy. Jak wspomniałem, podatek dochodowy nie dotyczy kont IKE/IKZE. Wówczas uzyskujemy 100% przyznanej kwoty.
Tak więc część inwestorów będzie posługiwać się stopą dywidendy, a inni kwotą dywidendy. Najczęściej zależy to od tego kiedy dany inwestor nabył spółkę.

W tym pomyśle przedstawię 10 spółek które regularnie dzielą się z zyskiem, zanim jednak przejdziemy do listy spółek proponuję już dzisiaj zastanowić się co zrobimy z kwotą otrzymanej dywidendy.
Osobiście polecam reinwestować otrzymaną kwotę, nawet gdyby się wydawało to absurdalne, to warto kupić z otrzymanej dywidendy nawet kilka akcji naszej spółki niż wydać otrzymane pieniądze na bieżące potrzeby.
Dużym plusem jest też korzystanie z IKE/IKZE ponieważ od otrzymanych kwot nie jest potrącany podatek.
*dla potrzeb poniżej kalkulacji nie uwzględniam kosztów prowizji od danej transakcji.


3. Przykłady inwestowania w spółki dywidendowe.

Przykład 1. Spółka ATAL
Załóżmy, że inwestor w 2016 roku kupuje 1.000 akcji spółki ATAL w cenie 21zł na swoje konto IKE.
Oznacza to, że przez okres 6 lat wpływa mu na konto w sumie kwota 19,6zł czyli jego stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 93% i każda kolejna dywidenda sprawia, że akcje mamy za darmo.
Oznacza to, że z zainwestowanych 21.000zł uzyskujemy dochód w wysokości 19.600zł.

Wykres 1. Dywidenda spółki ATAL

A co gdyby inwestować dywidendy w zakup akcji naszej spółki?
Plusem spółki jest to, że wypłaca dywidendy w ciągu dwóch tygodni od nabycia do niej praw.
Gdybyśmy więc zaraz po otrzymaniu wpływu na konto zakupili akcje po cenie którą zastaliśmy to wówczas liczba akcji zwiększyłaby nam się o 684 na koniec 2022 roku.
Natomiast w dniu wypłaty dywidendy za 2021 roku mielibyśmy 1 411 akcji, które dałyby nam przychód w kwocie 8.466zł a dochód w ciągu tych lat wyniósłby 24.171zł Czyli stopa zwrotu wyniosłaby 115% z zainwestowanych 21.000zł 6 lat temu. Na zakup tych dodatkowych akcji tak naprawdę jednak nie wydaliśmy z naszego kapitału ani jednej złotówki, wszystko zostało zakupione z otrzymanych pieniędzy ze spółki.
Sama wartość naszych akcji wyniosłaby dzisiaj ok. 54.626zł czyli to tak jakbyśmy kupili akcje po 21zł, a sprzedali naszych 1.000 akcji po 54,62zł.
Jest to oczywiście uproszczony model zapewne nie pozbawiony jakichś błędów, jednak poglądowa chcę pokazać, że warto reinwestować środki z DY na zakup kolejnych akcji zamiast je „przejeść”.

Wykres 2. Reinwestowanie dywidendy w zakup akcji

Na koncie IKE możemy co roku dopłacać określoną kwotę. Jeśli więc założymy, że część wpłaconego kapitału będzie inwestować w naszą spółkę np. 3.000zł rocznie i kupować akcje to wówczas nasze przychody i oszczędności znacząco się zwiększają. W efekcie po 6 latach posiadamy ok. 2115 akcji a wartość inwestycji to 68.500zł przy wkładzie 36.000zł kapitału i 28.200zł przychodu z dywidendy.
Ale to 36.000zł jest naszą realną inwestycją.

Wykres 2.1 kupowanie dodatkowych akcji z wpłacanego kapitału (3.000zł/rok).

Przykład 2. XTB
W przypadku ATAL mamy dość stabilną spółkę. Tylko co jeśli nasza spółka, która wybraliśmy i wiemy, że ma perspektywy nagle spada o 30-65%. Wtedy warto sprawdzić swoje zasady. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, ale z jakiegoś powodu wybraliśmy daną spółkę i może jednak warto się jej trzymać.
Jak już wspomniałem. Jeśli inwestujemy w spółkę dywidendową to nie interesują nas załamania kursu akcji. Co więcej, jeśli spółka trzyma się swojej polityki dywidendowej to dalej ją trzymamy.

Wykres 3. Dywidenda spółki XTB

Na przykładzie XTB widzimy, że wycena 1 akcji spółki zakupionej w 2016 roku po 12zł spadła w 2019 roku do poziomu 4,1zł.
Jako inwestorzy długoterminowi trzymamy się swojej strategii i kupujemy akcje z każdej otrzymanej dywidendy. W efekcie 2022 rok kończymy z liczbą 1.429 akcji i wartością wszystkich akcji na poziomie 41.000zł choć w najgorszym momencie historii naszego portfela wartość ta spadła do 4.600zł .
Skumulowana kwota jaką otrzymujemy z DY do 2022 rok to 5.308zł

Wykres 4. Reinwestowanie dywidendy w zakup akcji

Oba te przykłady pokazuję dlatego, żeby zaznaczyć:
„TRZYMAMY SIĘ SWOJEJ STRATEGII I PLANU NIE ZWAŻAJĄC NA TO CO SIĘ DZIEJE NA RYNKU”
Wielu inwestorów stosuje zasadę regularnego kupowania akcji danej spółki, która ma stabilne fundamenty. Trzymając się bowiem takiej strategii kupują zarówno w dołku jak i na górce, ale w długim terminie ich akcje mają szansę zyskiwać na wartości. Nie jest to łatwa strategia ponieważ wymaga cierpliwości i odporności na wahania wartości takiego portfela.
W tym pomyśle oprócz przybliżenia tego jak inwestować w spółki dywidendowe chce też pokazać kilka spółek, które regularnie dzielą się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

4. 10 wybranych spółek dywidendowych.

1. Bank Handlowy
Wypłacane dywidendy od: 1998 roku
Przerwy: 2 (2009/2020)
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 91zł

W mojej ocenie jeden z najlepszych banków w całym sektorze. Licząc od 1998 roku tylko w 2009 i 2020 roku spółka nie wypłaciła dywidendy. Jednak w tym okresie w sumie moglibyśmy uzyskać ok. 91zł na jedną akcję (dzisiaj cena akcji to ok. 70zł)
Więcej o banku piszę w osobnym pomyśle dlatego zapraszam do zapoznania się z nim (link na końcu tego pomysłu).

Wykres 5. Bank Handlowy (BHW)
Wykres 6. Reinwestowanie dywidendy w zakup akcji

W kolejnych spółkach nie będę już pokazywać stopy zwrotu w przypadku reinwestowania dywidendy w zakup akcji.


2. Apator

Wypłacane dywidendy od: 1997 roku
Przerwy: 1 w 2000 roku
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 29,5zł
Wykres 7. Apator3. Asbis
Wypłacane dywidendy od: 2008 roku
Przerwy: 2009-2012 / 2014-2017
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 5,2zł*
*Spółka wypłaca dywidendy w USD co oznacza, że faktyczna wartość może się różnić od tych podanych.
Wykres 8. Asbis4. Budimex
Wypłacane dywidendy od: 2009 roku
Przerwy: brak
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 161,7zł

Wykres 9. Budimex


5. Asseco Polska
Wypłacane dywidendy od: 1998 roku
Przerwy: 2002-2006
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 39,7zł
Wykres 10. Asseco PL


6. Dom Development
Wypłacane dywidendy od: 2007 roku
Przerwy: brak
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 78,8zł

Wykres 11. DomDev

7. GPW S.A.
Wypłacane dywidendy od: 2011 roku
Przerwy: brak
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 26,6zł

Wykres 12. GPW S.A.

8. iFIRMA
Wypłacane dywidendy od: 2012 roku
Przerwy: brak
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 2zł
Wykres 13. iFIRMA
Warto tutaj dodać, że spółka wypłaca dywidendy co kwartał.

9. KĘTY (KTY)
Wypłacane dywidendy od: 2002 roku
Przerwy: 2009 rok
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 293,8zł

Wykres 14. Kęty

10. Voxel
Wypłacane dywidendy od: 2016 roku
Przerwy: brak
Suma wypłacanych dywidend na akcję: 9zł

Wykres 15. Voxel

Podsumowanie

Powyższy pomysł na celu pokazanie, że inwestowanie w spółki dywidendowe to dobry pomysł zwłaszcza dla portfelów budowanych w IKE/IKZE. Wymaga to jednak cierpliwości i zaangażowania środków na określony czas. Nie spodziewajmy się efektów w ciągu roku czy dwóch, jest to bowiem plan na kilka czy wręcz kilkanaście lat.
Atrakcyjnych spółek dzielących się zyskiem notowanych na GPW jest bardzo dużo i warto im poświęcić swój czas by znaleźć te które dadzą nam w przyszłości dobry zwrot z naszej inwestycji.
Tylko dla tego pomysłu zgromadziłem dane dla ok. 60 spółek, które w mojej ocenie są atrakcyjne, a z nich wybrałem tych kilka, mniej lub bardziej popularnych wpisując do pomysłu.
Warto jednak wyszukać tą swoją jedyną spółkę i dbać o nią, a w długim okresie czasu taka inwestycja da nam solidne zyski w postaci dochodu z dywidendy.

Ta część nosi nazwę "Najlepsze spółki dywidendowe" i "TOP10" tak naprawdę jednak zastrzegam, że nie wiem, które spółki są najlepsze. Te wybrane podlegają subiektywnej decyzji. Mogłem też nie trafić w spółkę, którą posiada czytelnik tego pomysłu. Chodzi jednak o zachęcenie do długoterminowego inwestowania, a nie do typowania i przekonywania co do opisanych spółek.
Jeśli masz swoją dobrą spółkę wpisz w komentarzu pod tym pomysłem. Zachęcam też do dyskusji i wyrażeniu opinii co do tego czy warto inwestować w ten sposób.

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.