AnalizyD

Dywidendy – czyli bonus dla inwestorów długoterminowych. Część I

Edukacja
ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
Temat dywidend będzie składał się z trzech osobnych części:
Część I: Co to jest dywidenda i kiedy uzyskujemy do niej prawa
Część II: Najlepsze spółki dywidendowe TOP10
Część III: Jak korzystać z wykresów na TradingView po odcięciu dywidendyCzęść I: Co to jest dywidenda i kiedy uzyskujemy do niej prawa

Niniejszy artykuł składa się z następujących tematów:
1. Wstęp.
2. Uchwalenie dywidendy a propozycja dywidendy.
3. Nabycie prawa do dywidendy.
4. Podatek od dywidendy.
Podsumowanie.

1. Wstęp
Inwestowanie w spółki ma pewną przewagę w odniesieniu do inwestowania w surowce czy kryptowaluty ponieważ pozwala liczyć na to, że spółka której akcje posiadamy podzieli się z nami zyskiem w postaci dywidendy.
Dywidenda to właśnie forma wypłaty zysku spółki za miniony rok rozliczeniowy. Wypłacana jest jednorazowo, ale zdarzają się spółki, które wypłacają dywidendy dzieląc ją na dwie części. Nie zawsze też inwestor otrzymuje taki bonus od spółki po zakończonym roku, ale może być to w formie zaliczki, jeśli dany rok jest zgodny z oczekiwaniami zarządu lub znacząco je przekracza.
Zwłaszcza w USA wypłacanie regularnej dywidendy jest bardzo popularne w trakcie całego roku.
W przypadku np. Coca-Coli mamy wypłacane dywidendy nawet cztery razy w roku, które może nie są znaczące w odniesieniu do ceny (ok. 0,40-0,45 USD/kwartał) to jednak ta forma jest ceniona przez inwestorów.

Wykres 1. Coca Cola

Na naszej rodzimej giełdzie również zdarzają się spółki, które regularnie co kwartał wypłacają dywidendy i jest to np. iFirma. Tutaj za rok 2022 wypłata wyniesie ok 1zł (w 2021 było to ok 40gr w całym roku na akcję).
Wykres 2. iFirma
Dla inwestorów liczy się też regularność z jaką spółka dzieli się zyskiem i takie spółki, które odpowiednio wcześnie trafiły do portfela to prawdziwy skarb dla inwestora.
Przykładowo spółka Ferro która jest na giełdzie od 2010 roku dzieli się zyskami od 2012 i jeśli trafiła do portfela w 2010 roku przy debiucie na poziomie 12zł (dzisiaj 23,2zł) to z samych dywidend inwestor pozyskał 10zł w okresie 12 lat inwestycji

Wykres 3. Ferro

Innym ciekawszym przykładem jest np. ASBIS gdzie w 2012 roku cena akcji wynosiła ok 3zł, a kwota dywidend przekroczyła 5zł a cena akcji wynosi 21,58zł.
Wykres 4. Asbis

To pokazuje, że inwestowanie w spółki dywidendowe to nie okres kilku miesięcy, ale jest proces składający się z wielu lat. Często za otrzymane kwoty można dokupić akcje zwiększając przychody w kolejnych okresach.
Jednak o spółkach dywidendowych opiszę w osobnym pomyśle.
Dzisiaj skupię się samym procesie naliczenia dywidendy i jak korzystać z samej platformy TradingView w celu dostrzeżenia szansy i ryzyka związanego z jej naliczeniem.

2. Uchwalenie dywidendy a propozycja dywidendy.

Prawo to dywidendy uzyskuje każdy posiadacz akcji spółki, która taką dywidendę podjęła w swojej uchwale. Co ważne nie inwestor nie powinien oczekiwać określonej kwoty tylko dlatego, że została ona zgłoszona w projekcie uchwały. Liczy się bowiem tylko decyzja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). W 2022 roku jednym z ciekawszych wydarzeń w tym temacie była zaproponowana w projekcie uchwały kwota 14,4zł/akcję w Mennicy Skarbowe (MNS), a ostatecznie kwota ta w uchwale wyniosła 1zł.
W efekcie rozczarowani inwestorzy wyprzedawali akcje i cena z 120zł spadła w okolice nawet 70zł.
Rozgoryczeni inwestorzy nie tylko pozbyli się akcji, ale również utracili zaufanie do spółki.

Wykres 5. Mennica Skarbowa

Często jest też tak, że spółka chce wypłacić w projekcie uchwały określona, kwotę jednak ostatecznie akcjonariusze decydują o podniesieniu zaliczki, co może dodatkowo pozytywnie zaskakiwać inwestorów.
Co ważne taką decyzję podejmują wszyscy akcjonariusze co oznacza, że jeśli posiadamy akcje dane spółki to mamy prawo do wzięcia udziału w WZA i głosować na takim zgromadzeniu. Warto brać udział w takich wydarzeniach ponieważ mamy niepowtarzalną okazję do poznania struktur spółki.
Podsumowując, jeśli mamy informację o projekcie uchwały dotyczącej podziału zysku z akcjonariuszami to nie jest to jednoznaczne z decyzją o wypłacie proponowanej kwoty. Tutaj warto poczekać. Jednak dla akcjonariusza, który w spółkę inwestuje długoterminowo, nawet negatywne zaskoczenie co do samej kwoty nie powinno decydować o sprzedaży akcji.

3. Nabycie prawa do dywidendy.

Jak wspomniałem w poprzednim punkcie nabycie prawa do dywidendy ma każdy akcjonariusz, który posiada akcje. Jednak te akcje musimy mieć w określonym czasie i nie możemy ich sprzedać.
Wielu początkujących inwestorów uważa, że takie prawo nabędzie jeśli będzie mieć akcje w dniu wypłaty. Jest to błędna opinia, dlatego warto pilnować określonych terminów.

Wykres 6. Asbis | prawo do dywidendy w czwartek 17.11.2022

Terminy dotyczące tego kiedy nabywamy prawo do DY możemy znaleźć na wielu portalach inwestycyjnych. Dla mnie jednak najlepszym rozwiązaniem jest portal TradingView gdzie na wykresie mam informację o tym kiedy nabywam prawo i kiedy mogę się spodziewać przelewu z tego tytułu.
Co ważne mamy tutaj informację kiedy musimy nabyć akcje aby takie prawo uzyskać.

Przykład nr 1

Spółka Asbis podjęła decyzję, że dzień prawa do zaliczki dywidendy przypada 17.11.2022 (czwartek), a wypłata nastąpi w dniu 01.12.2022. Na wykresie nr 6 widzimy, że ostatni dzień kiedy musimy mieć akcje to 15.11.2022 ponieważ zakup akcji w dniu 16.11 nie daje nam do niej prawa.
Do wypłaty dywidendy nie mamy też uprawnień jeśli akcje nabędziemy po 17.11 i posiadamy akcje w dniu 01.12.2022. Otrzymają ją tylko akcjonariusze którzy mieli akcje przed 17.11.

Przykład nr 2.

Wykres 7. Cyfrowy Polsat | prawo do dywidendy we wtorek 20.09.2022

Bardzo ważne jest to by zwracać uwagę kiedy mamy dni sesyjne. W przypadku CPS dniem nabycia prawa do Dywidendy był 20.09.2022(wtorek) jednak akcje spółki powinniśmy nabyć w dniu 16.09 ponieważ zakup 19.09 nie dałby nam takiego prawa.

Przykład nr 3

Jeśli prawo do dywidendy wypada w poniedziałek to akcje musimy nabyć najpóźniej w czwartek zakup akcji w piątek nie daje nam prawa do dywidendy
Wykres 8. Forte | prawo do dywidendy w poniedziałek 12.09.2022

Tak więc by nabyć prawo nie musimy trzymać akcji naszej spółki przez 12 miesięcy, ale musimy dokonać zakupu przynajmniej na dwa dni przed prawem do dywidendy. Jest to efekt rozliczenia akcji w KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na naszych kontach w systemie D+2 czyli to, że kupujemy akcje nie oznacza, że od razu znajdujemy się w ich posiadaniu. Nic nam też nie da kupienie i sprzedanie akcji tego samego dnia (np. 15.11 w przypadku Asbis) czy kupienie akcji przed dniem wypłaty dywidendy.
Przy liczeniu dni kiedy uzyskujemy prawo do wypłacanego zysku musimy liczyć dni sesyjne a nie kalendarzowe.

Najprościej stosować poniższą tabelkę:

Wykres 9. Dzień nabycia prawa do dywidendy.


4. Podatek od dywidendy

Od każdej dywidendy jaką otrzymamy jest naliczany podatek 19%, który odliczany jest w przypadku polskich spółek przez biura maklerskie i nie będzie on pokazany w pitach jakie otrzymamy za dany rok podatkowy. Tym samym jeśli zyskujemy prawo do 1zł to na nasze konto maklerskie wpłynie 81 groszy. Wyjątkiem są konta IKE/IKZE gdzie nie płacimy podatku i na nasze konto wpłynie zawsze pełna kwota uzyskanej dywidendy. Tym samym ta forma oszczędzanie jest najbardziej efektywna w przypadku spółek dywidendowych..
Na naszej giełdzie zdarzają się jednak spółki od których nasze biuro nie pobiera podatku i musimy pamiętać o jego rozliczeniu. Co więcej nie uzyskujemy nawet tego w rozliczeniu PIT a miniony rok podatkowy. Obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na inwestorze, który sam musi do opłacić do 30 kwietnia kolejnego roku. Dotyczy to spółek zagranicznych, ale również tych notowanych na GPW np. Asbis, Kernel czy CEZ.
Coraz więcej jednak biur maklerskich pobiera już jednak podatek za uzyskane dywidendy i warto sprawdzić to w naszym biurze maklerskim. Nie jest to standard jednak sprawdziłem i są BM gdzie taki podatek jest naliczany, a na konto wpływa kwota netto (jeśli to nie jest IKE/IKZE). Nadal jednak nie jest to popularne rozwiązanie.
Tutaj też dodatkowym problemem jest fakt, że kwota jaką uzyskujemy nie jest w PLN ale w walucie rozliczeniowej tj. USD czy EUR. W tym przypadku musimy uzyskany dochód przeliczyć wg kursu NBP i dopiero odprowadzić podatek do urzędu skarbowego.
Jeśli nasza dywidenda jest wypłacana w walucie obcej to warto otworzyć konto walutowe podpięte pod rachunek maklerski co pozwoli nam samodzielnie przewalutować uzyskaną kwotę, jeśli tego nie zrobimy bank dokonana przewalutowania wg własnego kursu, co często wiąże się z wysokimi kosztami spreadu walutowego jaki stosuje nasz bank/BM.
Uzyskana kwota dywidendy nie podlega też kosztom uzyskania przychodu tak jak to jest w przypadku inwestycji związanej z kupnem i sprzedażą akcji (np. prowizje) i nie możemy zmniejszyć podatku. Warto w kwestiach podatkowych zawsze zasięgnąć dokładnej wiedzy, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Podsumowanie

1. Chcąc nabyć prawo do dywidendy sprawdzamy kiedy wypada ostatni dzień, kiedy powinniśmy nabyć akcje. Na TradingView opis na wykresie „Data ex-dywidendy: 16 Lis 2022” oznacza, że w danym dniu zakup akcji nie daje nam już takiego prawa.
2. Liczymy dni sesyjne, a nie kalendarzowe. Jeśli prawo to występuje w poniedziałek to akcje musimy nabyć w czwartek.
3. Kupowanie akcji tuż przed dniem wypłaty nie daje nam praw do kwoty zysku jakim dzieli się spółka.
4. Jeśli przychód dotyczy spółek, które są zarejestrowane poza Polską i wypłacają dywidendy w walucie obcej to warto otworzyć rachunek walutowy, a dodatkowo należy sprawdzić czy nasze Biuro Maklerskie rozliczy za nas podatek czy nie. Jeśli nie to musimy sami tego dokonać rozliczając miniony rok podatkowy (brak kosztów uzyskania przychodów). Jeśli tego nie zrobimy to grożą nam kary z urzędu skarbowego.
5. Podatek nie dotyczy nas jeśli posiadamy konto maklerskie na IKE/IKZE, co jest bardzo efektywnym sposobem inwestycji dla spółek dywidendowych.
6. W sprawie kwoty dywidendy czekamy na decyzję WZA i nie polegamy na "propozycji" czy kalkulacji inwestorów indywidualnych oczekujących wysokich kwot.
7. W celu przybliżenia tego tematu, zwłaszcza gdy mamy wątpliwości zawsze warto sięgać po literaturę/wiedzę fachową lub zgłosić się do swojego biura maklerskiego i raczej nie polegać na forach internetowych.

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.