KompasRynkowy

Wybicie na rentownościach - implikacje

Long
TVC:US10Y   Amerykańskie Obligacje Rządowe 10l
Oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych wywoływane rosnącą presją inflacyjną windują rentowności obligacji amerykańskich.
Wskaźnik "wielkości zapasów/wielkości sprzedaży" wspiera presję inflacyjną już od czerwca 2020 roku. Zakładam, że wskaźnik ten zacznie się "normalizować" w połowie roku i wtedy też powinniśmy osiągnąć też szczyt na rentownościach.

Jeśli Fed „podniesie” czterokrotnie w tym roku (jak wskazuje na ostatnim "Fed Minutes") myślę, że 10-latki mogą w konsekwencji spaść nawet o 100 punktów bazowych.

Agresywne podnoszenie stóp w zbliżającą się dezinflacyjną fazę spowolnienia gospodarczego (słabnące PMI) będzie błędem. Przyspieszy procesy deflacyjne i mocno spowolni wzrost gospodarczy. Poważnie ucierpią wtedy ryzykowne i spekulacyjne aktywa.

Warto pamiętać, że strukturalna presja na obniżenie realnych długoterminowych stóp procentowych ze względu na zmiany demograficzne, niższy potencjalny wzrost PKB i wyższe oszczędności globalne pozostaje nadal silna. Czynniki te powodują, że rentowności 10-letnich obligacji skarbowych nie powinny przełamać poziomu 2,30-2,40%.

Jeśli szukasz skutecznych strategii rynku akcji oraz chciałbyś poznać naszą unikalną metodologię opartą o globalne makro, fundamenty oraz analizę techniczną wejdź na www.kompasrynkowy.pl
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.