Simulations Plus, Inc.Simulations Plus, Inc.Simulations Plus, Inc.

Simulations Plus, Inc.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne SLP

Sprawozdania finansowe Simulations Plus, Inc., w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód SLP za ostatni kwartał wynosi 18.30 M USD i jest o 26.24% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q2 24 to 4.03 M USD.

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: USD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku