IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.

IDEXX Laboratories, Inc.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne IDXX

IDEXX Laboratories, Inc. zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy IDXX za ostatni kwartał wynosi 2.81 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 2.71 USD, co stanowi 3.60% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 964.10 M USD pomimo szacowanej kwoty 964.41 M USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 2.89 USD, a przychody osiągną poziom 1.00 B USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy IDXX i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka