Exact Sciences Corporation

EXAS NASDAQ
EXAS
Exact Sciences Corporation NASDAQ
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy EXAS

Aktualna sytuacja finansowa Exact Sciences Corporation

Łączne aktywa EXAS dla Q1 22 to 6.49B USD, 9.57% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 14.71% w Q1 22 do 3.23B USD.

Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję