Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.

Cogent Biosciences, Inc.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne COGT

Cogent Biosciences, Inc. zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy COGT za ostatni kwartał wynosi -0.63 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił -0.55 USD, co stanowi -13.66% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 0.00 USD pomimo szacowanej kwoty 0.00 USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to -0.51 USD, a przychody osiągną poziom 0.00 USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy COGT i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka