Baidu, Inc

BIDU NASDAQ
BIDU
Baidu, Inc NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe BIDU

Aktualna sytuacja finansowa Baidu, Inc

Total assets of BIDU for Q3 21 is 59.48B USD, 1.28% less than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 6.55% in Q3 21 to 24.73B USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję