ATAI Life Sciences N.V

ATAI NASDAQ
ATAI
ATAI Life Sciences N.V NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

ATAI financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla ATAI Life Sciences N.V

Wolne przepływy pieniężne spółki ATAI za Q2 21 wynoszą 1.77M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki ATAI wyniosły -20.82M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -20.77M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne