Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.

Airbnb, Inc.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ABNB

Przegląd podziału przychodów na Airbnb, Inc.

Przychody Airbnb, Inc. za ostatni rok wyniosły 9.92 B USD, z czego większość – 9.92 B USD – pochodziła z najbardziej rentownego obecnie źródła, Platform for Unique Stays and Experiences, rok wcześniej przynosząc 8.40 B USD. Największy udział w przychodach miał kraj: Stany Zjednoczone — w zeszłym roku przyniósł Airbnb, Inc. 4.29 B USD, a rok wcześniej — 3.89 B USD.

Według źródła
Według kraju