Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.

Airbnb, Inc.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ABNB

Główne dane i wskaźniki finansowe dla Airbnb, Inc.

Stosunek ceny do sprzedaży spółki ABNB wynosi 9.38. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 51.11. W roku 2023 zatrudniali 6.91 k pracowników.

Statystyki
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności