Kontrakty terminowe futures na srebro

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kontrakty terminowe futures na srebro wykres krzywej forwardowej

Poniższa krzywa forward Kontrakty terminowe futures na srebro może pomóc Ci zrozumieć, jak rozsądnjey jest zakup kontraktu teraz i jaki może być koszt w przyszłości. Przedstawia aktualną cenę towaru na podstawie przyszłej możliwej kupna i sprzedaży, pokazując związek między ceną kontraktu a terminem jego zapadalności.