Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Rozpocznij handel

Akcje przewartościowane — Philippine Stock Market

Akcje, których cena w ostatnim czasie znacznie wzrosła w wyniku zwiększonego popytu na nie, nazywa się akcjami wykupionymi. Wykupienie jest najczęściej konsekwencją wzmożonego zainteresowania danymi akcjami ze strony inwestorów, co powoduje wzrost ich ceny ponad wartość wynikającą z analizy fundamentalnej spółki-emitenta. W sytuacji, kiedy liczba sprzedających zaczyna przeważać nad liczbą kupujących dane akcje, może dojść do odwrócenia trendu. Wykupienie akcji może mieć miejsce również w sytuacji, gdy spółka odkupuje swoje akcje. Przy nabywaniu wykupionych akcji należy być ostrożnym, gdyż istnieje prawdopodobieństwo korekty ich ceny.

            
ACEX ACE ENEXOR, INC.
28.2015.10%3.70Silne kup2.884M81328800.007.050B-0.15Usługi przemysłowe
AXLM AXELUM RESOURCES CORP.
2.982.05%0.06Silne kup3.191M9509180.0011.509B15.720.19370.00Dobra konsumpcyjne nietrwałe
BCOR BERJAYA PHILIPPINES, INC.
7.853.29%0.25Silne kup1.045M8204820.0034.079B44.080.17480.00Handel detaliczny
ECP EASYCALL COMMUNICATIONS PHILS.
5.9040.48%1.70Silne kup190.000K1121000.00885.000M67.090.0624.00Usługi komercyjne
IDC ITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
2.3813.88%0.29Silne kup5.072M12071360.001.033B54.00Finanse
PHN PHINMA CORPORATION
18.422.33%0.42Silne kup66.600K1226772.005.011B4.593.92Minerały nieenergetyczne
Załaduj więcej