Formacje Harmoniczne

Podobieństwo między harmonicznymi a podstawowymi formacjami cenowymi jest to, że ich kształt oraz struktura są kluczowym czynnikiem rozpoznawania i potwierdzenia formacji. Formacje te pozwalają przewidywać kolejne ruchy cenowe, dlatego też stosuje się je powszechnie w ramach różnych strategii rynkowych. Najważniejszą różnicą pomiędzy formacjami harmonicznymi a podstawowymi jest bardziej rygorystyczne i precyzyjniejsze podejście do struktury formacji harmonicznych – są to 5-punktowe struktury geometryczne, zawierające kombinacje ściśle określonych, następujących po sobie zniesień Fibonacciego i rozszerzeń Fibonacciego, co znacząco ogranicza możliwość elastycznej interpretacji.

Formacje harmoniczne powtarzają mają tendencję do powtarzania się, szczególnie w okresie konsolidacji rynku. Istnieją dwa główne typy formacji: 5-punktowe formacje odwrócenia, takie jak Gartley czy Nietoperz oraz 5-punktowe formacje kontynuacji, np. Motyl czy Krab. Ocena i analiza formacji harmonicznych wymaga cierpliwości ze względu na precyzyjne kryteria odnośnie współczynników geometrycznych w nich stosowanych. Formacje, które wydają się być harmoniczne, mogą ostatecznie nimi nie być, jeśli nie spełniają kryteriów formalnych.
Pokaż więcej pomysłów
1
2
1
2