Formacja 5-0

Formacja 5-0 to 5-punktowa struktura odwrócenia odkryta przez Scotta Carneya, która zazwyczaj reprezentuje pierwsze cofnięcie zapowiadające znaczące odwrócenie trendu. Jest to relatywnie nowa formacja składająca się z 4 fal oraz ściśle określonych punktów struktury, zdefiniowanych przez współczynniki Fibonacciego, co znacząco ogranicza możliwości odnośnie interpretacji tej formacji. Struktura definiowana jest w oparciu o następujące miary: fala AB powinna stanowić 1.130 do 1.618 zniesienia zewnętrznego fali XA, fala BC powinna stanowić 1.618 do 2.240 zniesienia zewnętrznego fali AB, fala CD natomiast powinna stanowić 0.500 zniesienia fali BC, przy czym całość dopełniać powinna odwrócona geometria AB=CD. Definicja Strefy Potencjalnego Odwrócenia (PRZ) dla tego układu różni się od pozostałych formacji harmonicznych.

Zachowawczy gracze zanim zajmą pozycję starają pozyskać dodatkowe potwierdzenia odnośnie transakcji. Formacja 5-0 może być zarówno formacją rynku niedźwiedzia, jaki i rynku byka. Punkty docelowe ustawiane są indywidualnie przez tradera, gdyż punkt odwrócenia może wyznaczać początek nowego trendu. Punkty stop lokują się najczęściej na poziomie poza punktem D lub na kolejnym poziomie ciągu Fibonacciego.