Formacja Motyla

Formacja Motyla to 5-punktowa struktura zniesienia zewnętrznego odkryta przez Bryce'a Gilmore'a i doprecyzowana przez Scotta Carneya. Każdy punkt struktury zdefiniowany jest poprzez określone współczynniki Fibonacciego. Warto podkreślić, że D nie jest punktem, a raczej strefą, w której cena (trend) z dużym prawdopodobieństwem ulegnie odwróceniu - strefę tę określa się mianem Strefy Potencjalnego Odwrócenia (PRZ). Punkt B leży na 0.786 zniesienia głównej fali XA, a PRZ składa się z 3 zbieżnych poziomów harmonicznych: 1) 1.27 zniesienia zewnętrznego głównej fali XA, 2) formacji AB=CD (równość bądź przedłużenie do punktu 1.27), 3) znaczne zniesienie zewnętrzne - 2.00, 2.24 lub 2.618 zasięgu fali BC.

Pierwszym punktem docelowym byłby 382 zniesienia AD, a drugim 618 zniesienia AD. Najczęściej poziomy stop leżą na kolejnych poziomach wykraczających poza D lub na 1.41 ruchu XA. W przypadku zachowawczych traderów wskazane jest sięgnięcie po dodatkowe informacje w celu potwierdzenia otrzymanych sygnałów. Formacje Motyla mogą być zarówno formacjami rynku niedźwiedzia, jaki i rynku byka. Platforma TradingView umożliwia korzystanie z funkcjonalnego narzędzia do rysowania Formacja XABCD, które pozwala na identyfikację 5-punktowych struktur odwrócenia na wykresach.
Pokaż więcej pomysłów