Trzej indianie

Formacja Trzech Indian (Three Drives) została opracowana przez Roberta Prechtera. Nie jest ona stosowana często w tradingu, gdyż jest to formacja znacznie rzadziej pojawiająca się na wykresach, niż pozostałe formacje harmoniczne. 5-falową strukturę formacji tworzą symetryczne fale o identycznych długościach zdeterminowanych przez współczynniki Fibonacciego. Fundamentami formacji są trzy wyraźne, następujące po sobie symetryczne (spadek-wzrost lub wzrost-spadek) ruchy cenowe, posiadające ekstrema na zniesieniach odpowiednio 1.13, 1.27 lub 1.618 ruchu poprzedniego. Symetria zarówno ceny, jaki i czasu, jest w przypadku tej formacji kluczowa. Nie ma sensu doszukiwać się na siłę tej formacji na wykresie – w razie wątpliwości zaleca się rezygnację z gry tą formacją.

Odwrócenie trendu nastąpić może przy zakończeniu trzeciego ruchu cenowego. Zachowawczy traderzy zawsze starają się szukać dodatkowego potwierdzenia odwrócenia trendu. Wyznaczenie poziomów docelowych leży w gestii tradera, ale zazwyczaj zlokalizowane są one poza poziomem ostatniego zniesienia. W przypadku niesprawdzenia się formacji możemy mieć do czynienia z kontynuacją poprzedniego, dominującego trendu. Formacja ta może być zarówno formacją rynku niedźwiedzia, jaki i formacją rynku byka. Platforma TradingView oferuje użytkownikom inteligentne narzędzie rysowania, które pozwala na wizualną identyfikację tej formacji na wykresie.