SmartInwestor

Gold przed danymi z rynku pracy.

COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Jakiś czas temu wrzuciłem analizę złota z prowokacyjnym pytaniem - akumulacja?
Co do samego schematu potencjalnej akumulacji (wykres 1h), to trading range nam się trochę wydłużył
i jakby zrobił wybicie do dołu na wysokim wolumenie w postaci potencjalnego sygnału słabości.
Patrząc tylko na ten interwał, można by takie wnioski wysnuć.
Poziomy w okolicach 1750 wydają się atrakcyjne z punktu widzenia wyższych interwałów.
Na webinarze "Surowce, aktywa kolejnej dekady" wymieniałem ten poziom,
jako atrakcyjny dla potencjalnej korekty.
Wróćmy do naszego wykresu, pamiętajmy - jesteśmy przed istotnymi danymi z rynku pracy!
Widzimy ewidentny bar podażowy, ale ku naszemu zdziwieniu ceny są obecnie powyżej, tego bara.
Wróciły do trading rangu. W międzyczasie mieliśmy sygnały słabości w postaci upthrustu i braku popytu.
Co istotne, to one nie przyniosły nowych dołków, obnażając tym samym słabość misiów.
W zamian na godzinach pojawił nam się trend wzrostowy.
Czy to jest preludium do SOS (sygnału siły) ?
Poczekajmy 90 minut i zobaczymy....

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.