COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Patrząc na ten godzinowy wykres złota i schemat akumulacji Wyckoffa
znajdujemy wiele podobieństw.
Widzimy popyt w dole trading rangu i podaż w górnej jego części.
Żeby mówić o akumulacji, to popyt musi pochłonąć tę podaż i rynek jakby się do tego przymierzał.
Handel tworzą działania, nie wyobrażenia, ale co można powiedzieć, to że miejsce jest właściwe dla ataku popytu.
Nie szukaj duchów na wykresie, pamiętaj grają pieniądze, nie setupy!.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Komentarze

myślisz ze jeszcze springa mozemy zaliczyć ?
Odpowiedz