SmartInwestor

Kolejny Trading Range na złocie.

COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Jakiś czas temu prezentowałem trading range na złocie, z którego nastąpiło wybicie do góry.
Efekt, to kolejny trading range na wyższym poziomie (widoczny na tym wykresie godzinowym), w miejsce potencjalnej fazy trendu (mark up).
Patrząc na kontekst dzienny, to ciągle przewagę ma podaż.
Mam tu na myśli bar podażowy z 17czerwca.
Obecny TR, ograniczony od dołu 1795, od góry 1825 buduje bazę pod kolejny ruch.
W tym momencie mamy spring na wykresie godzinowym (w trendzie spadkowym na tym interwale),
ale odwołując się do poprzedniej analizy i tamtego TR, to ten jest położony wyżej, budując trend wzrostowy.
Po jakości tego spring poznamy siłę byków.
Patrząc na bary podażowe należy powiedzieć, że podaż ciągle jest obecna na wyższych poziomach TR.
Test tych poziomów, to kolejna podpowiedź co do wielkości podaży i popytu na tym rynku.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.