COMEX:SI1!   Kontrakty terminowe futures na srebro
331 obejrzeń
4
W poprzednich wpisach pokazywałem TR - trading range (konsolidacje) na złocie z prowokacyjnym pytaniem - akumulacja?
Pisząc o metalach szlachetnych warto się zastanowić, który z tych dwóch metali może być atrakcyjniejszy,
jeśli to rzeczywiście będzie akumulacja....
Do tego służy nam siła relatywna.
Jak popatrzymy na adekwatny TR na złocie i srebrze, to widzimy istotne różnice w kontekście wybicia dołem (złoto).
Opisałem w poprzedniej analizie.
Przyjrzyjmy się teraz srebru.
Na tym wykresie szczególnie rzuca się w oczy bar 1, klasyczny przykład 3 prawa Wyckoffa, dotyczącego stosunku nakładu do rezultatu.
Zależność między spreadem tego bara i wolumenem mówi nam o kupowaniu na tym barze, co zaznacza skrypt SmartInwestora zieloną kropką pod tym barem.
Trzeba jasno powiedzieć, że jest to kupowanie w trendzie spadkowym, co raczej należy klasycznie traktować jako akcję stopującą.
Ciąg dalszy to TR i pojawiający się bar 2, który jest traktowany jako podaż - wstępnie.
Ku zdziwieniu nie ma tu wybicia dołem TR ( tu pokazuje się siła relatywna względem złota) i cena wychodzi powyżej tego bara, obnażając słabość tej podaży.
Kolejny bar -3 pokazuje popyt i wybicie creek (górna strefa oporowa TR ), po czym jest realizacja zysków szybkich graczy łapiących w pułapkę buy stopy ustawione na krawędzi TR .
Teraz jest ważny bar 4, dlaczego?
Bo wygląda podażowo i pojawia się zasadnicze pytanie o jego intencjo.
Patrząc na tło, to mamy wybicie z TR i cofnięcie do miejsca startu popyty (test) i teraz kluczowe jest test podaży na barze 4.
Absorbcja i pochłonięcie tej podaży otworzy drogę bykom.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Komentarze

Bardzo ciekawy temat poruszasz w tej analizie. Co w takim razie obstawiasz na dłuższy termin? Srebro czy złoto?
100 monet
Odpowiedz
Patrząc na parę tych dwóch metali, to srebro można traktować jako ten walor o większej beta. To oznacza, że ma bardziej agresywne zmiany cenowe w trendzie.
To podobnie jak porównywanie zachowania NQ i ES. Jeśli NQ jest silniejsze od ES, to większy apetyt na ryzyko.
Czyli tu, jeśli metale szlachetne mają rosnąć (tu odwołam się do cyklu biznesowego i prognoz wynikających z metody opartej na wykresie kółko i krzyżyk) mówiłem o tym na webinarze z czerwca tego roku "surowce aktywa kolejnej dekady"), to srebro powinno rosnąć agresywniej.
+1 Odpowiedz
Warto również zauważyć, że Bar 4 kończy się na 50% trade range'u. Na złocie natomiast Bar 4 kończy się pod górną strefą oporową (odbicie na wsparciu), a że oba metale są skorelowane to raczej wygląda to na setup "korzystny" jednakże jak to zwykle bywa - Grają pieniądze, nie setupy.
+1 Odpowiedz
@Rafka, Bardzo dobre spostrzeżenia. Siła relatywna intra-day pokazuje tu aktualny apetyt na ryzyka.
+1 Odpowiedz