COMEX:SI1!   Kontrakty terminowe futures na srebro
W poprzednich wpisach pokazywałem TR - trading range (konsolidacje) na złocie z prowokacyjnym pytaniem - akumulacja?
Pisząc o metalach szlachetnych warto się zastanowić, który z tych dwóch metali może być atrakcyjniejszy,
jeśli to rzeczywiście będzie akumulacja....
Do tego służy nam siła relatywna.
Jak popatrzymy na adekwatny TR na złocie i srebrze, to widzimy istotne różnice w kontekście wybicia dołem (złoto).
Opisałem w poprzedniej analizie.
Przyjrzyjmy się teraz srebru.
Na tym wykresie szczególnie rzuca się w oczy bar 1, klasyczny przykład 3 prawa Wyckoffa, dotyczącego stosunku nakładu do rezultatu.
Zależność między spreadem tego bara i wolumenem mówi nam o kupowaniu na tym barze, co zaznacza skrypt SmartInwestora zieloną kropką pod tym barem.
Trzeba jasno powiedzieć, że jest to kupowanie w trendzie spadkowym, co raczej należy klasycznie traktować jako akcję stopującą.
Ciąg dalszy to TR i pojawiający się bar 2, który jest traktowany jako podaż - wstępnie.
Ku zdziwieniu nie ma tu wybicia dołem TR ( tu pokazuje się siła relatywna względem złota) i cena wychodzi powyżej tego bara, obnażając słabość tej podaży.
Kolejny bar -3 pokazuje popyt i wybicie creek (górna strefa oporowa TR), po czym jest realizacja zysków szybkich graczy łapiących w pułapkę buy stopy ustawione na krawędzi TR.
Teraz jest ważny bar 4, dlaczego?
Bo wygląda podażowo i pojawia się zasadnicze pytanie o jego intencjo.
Patrząc na tło, to mamy wybicie z TR i cofnięcie do miejsca startu popyty (test) i teraz kluczowe jest test podaży na barze 4.
Absorbcja i pochłonięcie tej podaży otworzy drogę bykom.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.