MaxProfit24

EURUSD H1 - FxDayTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Zgodnie z wczorajszym założeniem, nastąpiło zakończenie ruchu spadkowego i początek pierwszego odbicia w górę. Ten ruch może być jednie ruchem korekcyjnym ostatnich spadków, na co chciałem zwrócić Państwa uwagę. Ale czy tak się stanie musimy trochę poczekać i obserwować dynamikę całego ruchu czy w okolicach ostatnich szczytów nie będzie słabła.
Scenariusz na dziś zakłada kontynuację wrostków do okolic poziomów 1.22500 - 122600. Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomów 1.21800.

💡Target 💡
Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.22500
🎯 TP2 - 1.22600

*Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
**Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.