MaxProfit24

EURUSD H1 - FxDayTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Mocny ruch korekcyjny ostatnich spadków nie był wczoraj kontynuowany. Jednak jego dynamika daje sporo do myślenia. Każde zejście do poziomów początku tego ruchu jest podbierany przez popyt. Dlatego może (nie musi ) spowodować dłużą konsolidację na poziomach 1.21700 – 1.21322. Jednak aby mówić o kontynuacji spadków cena musi zejść poniżej poziomu 1.21322 i utrzymać się pod tym poziomem.

Scenariusz główny na dziś zakłada kontynuację spadków do poziomów 1.21322 – 1.21100. Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.21700.
*Natomiast scenariusz alternatywny zakłada wyjście ceny nad poziom 1.21700 utrzymanie się ceny nad nim oraz wzrosty do poziomów 1.21900 – 1.22270

💡Target 💡
Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.21322
🎯 TP2 - 1.21100

➡➡⏫⏫ -1.21700- ⏫⏫⬅⬅

Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.21900
🎯 TP2 - 1.22270

*Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
**Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.