MaxProfit24

EURUSD H1 - FxAutoTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Dalej pozostajemy w konsolidacji o której pisałem w poprzednich analizach. Mam nadzieję że z początkiem nowego tygodnia i miesiąca przyniesie nam wybicie dolnych lub górnych jej zakresów.
Scenariusz główny na dziś zakłada wzrosty do poziomów 1.21450 – 1.21700. Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomów 1.21200.
*Natomiast scenariusz alternatywny zakłada zejście poniżej poziomu 1.21200 utrzymanie się pod nim oraz spadki do okolic poziomów 1.21000 – 1.20800.

💡Target 💡
Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.21450
🎯 TP2 - 1.21700

➡➡⏬⏬ -1.21200- ⏬⏬⬅⬅

Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.21000
🎯 TP2 - 1.20800

*Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
**Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.