MaxProfit24

EURUSD H1 - FxAutoTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Znajdujemy się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji o której pisałem już kilkukrotnie. Poziom o którym mowa to 1.20550 i jest dosyć istotny, jeśli uda się go trwale pokonać spadki mogą przyśpieszyć. Poziomami docelowymi w tym wypadku będę okolice 1.20000.
Scenariusz główny na dziś zakłada kontynuację spadków do poziomów 1.20550 – 1.20400.
‼Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.20850, (Oraz zejście poniżej poziomu 1.20550 i utrzymanie się pod nim.)

💡Target 💡
Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.20550
🎯 TP2 - 1.20400

*Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
**Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.