MoneyTalksTG

CD Projekt / CDR

GPW:CDR   CDPROJEKT
Nie za wiele sie tu dzieje, znajdujemy sie miedzy dwiema strefami popytu oraz podaży.

Komentarze