AnalizyD

Asbis - w oczekiwaniu na wyniki za 2023 rok

ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
Asbis w dniu 22.01 podał szacunkowe przychody za grudzień, które wyniosły ok. 328mln $.
Wykres 1. Przychody miesięczne
Tym samym można już podliczyć, że spółka wypracowała ok. 3,06mld USD przychodów. Do 2021 roku zabrakło tylko 16mln USD.
Wykres 2. Przychody w ujęciu rocznym

Spółka w ostatnich miesiącach informowała o kolejnych rekordowych przychodach. Jednak decydujący trzeci kwartał przyniósł ochłodzenie i spowolnienie dynamicznych wzrostów. W listopadzie mieliśmy przychody na poziomie 2021 roku i troszkę wyższe od tych z 2020. A grudzień, czyli właściwie najlepszy okres jakie powinna mieć spółka wygenerował wzrost m/m o 7,5%. Licząc do 2022 roku wzrost wyniósł 8% jednak w stosunku już do 2021 spadek przychodów wyniósł 17,2%.
Wykres 3. Wzrost przychodów m/m
Ogólnie wzrost grudnia do listopada w latach 2020-2022 wynosił minimum 10%, a to i tak te 10% było w najtrudniejszym 2022 roku. A w roku, kiedy spółka się pozbierała, weszła na nowe rynki i to jeszcze z premierą nowego produktu od Apple to ten wzrost m/m wyniósł tylko 7,5%. To nie jest najlepsza wiadomość ponieważ może sygnalizować problemy z dynamiką wzrostów przychodów. A przed spółką trudne pierwsze miesiące nowego roku i dopiero okaże się czy przychody będą lepsze od tych z 2023 roku.

Za pierwsze trzy kwartały 2023 roku spółka zarobiła netto 51,2mln USD.
W tym samym okresie w 2021 roku zarobiła 48,4mln a w 2022 było to 47,23mln zł.
Wykres 4. Zysk netto za pierwsze trzy kwartały danego roku

Tak więc początek roku był na bardzo wysokim poziomie i dawał nadzieję na pobicie prognozy zarządu.
Patrząc jednak teraz na wynik 4Q23 i przychodach na poziomie ok. 900mln USD to jeśli spółka nie poprawiła marży w ostatnim kwartale to można się spodziewać zysku za 4Q23 na poziomie 26mln $ netto czyli w całym 2023 roku byłby to wynik ok. 78mlnUSD. Tak więc lepiej niż w 2022 o ok. 3% i lepiej od 2021 roku o ok. 1,3%.
Dla przypomnienia spółka prognozowała zysk za 2023 rok na poziomie 78-82mln$.
Przychody zaś miały być na poziomie 3-3,2mld$. Przychody zostały więc zrealizowane delikatnie powyżej minimum dlatego też uważam, że zysk zostanie zrealizowany również w dolnej granicy prognozy.
Tym samym spółka wypracuje o ok. 1,41$ zysku netto na akcję (po dzisiejszym kursie byłoby to ok. 5,65zł). Asbis wypłacił już zaliczkę na poziomie 0,2$ (ok. 80gr) co oznacza, że może wypłacić jeszcze ok. 0,3-0,35$ czyli 1,2-1,4zł na akcję. W efekcie cała dywidenda wyniosłaby ok. 2zł czyli blisko 7% licząc do średniej ceny na poziomie 28zł.
Najtrudniejszy czyli 2022 rok spółka dawno ma za sobą, teraz wróciła do poziomu z 2021 roku pod względem zysków czy przychodów i otwiera nowy rozdział. Pytanie czy lepszy.
Technicznie kurs jest w konsolidacji od sierpnia 2023 roku w zakresie 27-30zł. Mamy coraz niższe szczyty to z reguły nie wróży nic dobrego.
Coraz niższe szczyty są zazwyczaj interpretowane jako sygnał, że siły podażowe przeważają nad siłami popytowymi, co może wynikać z różnych czynników, takich jak spadek zainteresowania inwestorów danym aktywem, pogorszenie fundamentalnych wskaźników ekonomicznych czy też negatywne wiadomości dotyczące danego sektora czy rynku.
Wykres 5. Interwał dzienny

Dodatkowo od października można narysować trójkąt, którego wsparcie jest w okolicach 27,6zł. A wybicie tego poziomu mogłoby skierować kurs w okolice nawet 23,2zł.
Wykres 6. Interwał dzienny

Poziom 23,2zł to okolice gdzie otworzył się kurs na początku 2023 roku po słabszych wynikach za grudzień 2022. Jeśli poprowadzić narzędzie zniesienia Fibonacciego od dołka z 2023 na 20,7zł do szczytu na 32,5zł to wsparcie wypada właśnie w okolicach 23,2zł na 78,6% zniesienia Fibonacciego.
Patrząc na oscylatory to w sumie mamy ciekawą sytuację w sumie pod wzrosty.
Wykres 7. Interwał dzienny

RSI mocno wychłodzony na poziomie 47, a MACD tuż przed przecięciem na sygnał kupna. Dodatkowo choć słabsza sesja z 22.01 to jednak zamknięta z wolumenem na zielono co wskazywało na popyt.
Najbliższe wsparcie, które może się jeszcze bronić i być testowane to 27,6zł na EMA200 i 23,6% zniesienia Fibonacciego liczonego od szczytu z lipca na 32,5zł do dołka z października 2023 na 26,2zł. Jednak przebicie EMA200 na tej spółce na zamknięciu sesji zwykle nie róży nic dobrego.
Wspomniany poziom 23,2zł też byłby trudny do osiągniecia ponieważ spółka wykazuje się popytem w strefie 25-26,5zł jednak złamanie tej strefy może doprowadzić do większej wyprzedaży. Tym bardziej, że od kilku miesięcy konsolidacja może zniechęcić wielu inwestorów, którzy postanowią przerzucić się na bardziej płynny papier z większym potencjałem do wzrostów.
Wsparcie: 27,6/26,2/25zł
Opór: 28,4/29,2/31złNotka.
Oczywiście należy pamiętać, że analiza techniczna opiera się na obserwacji wzorców i trendów cenowych, a identyfikacja coraz niższych szczytów może być traktowana jako sygnał, że inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ rynek może utrzymywać się w trendzie spadkowym. Nie jest to jednak żaden wyznacznik do tego co może się wydarzyć jest to jedynie obserwacja i szukanie wzorca na podstawie innych podobnych sytuacji.
Do tego każdy trend spadkowy czy też konsolidacja kiedyś się kończy. Dla inwestora długoterminowego AT nie powinna mieć więc większego znaczenia.
Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach.


Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.