AnalizyD

Asbis – przynajmniej zarząd zadowolony.

ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
Dzisiaj do inwestorów wpłynęła informacja o szacunkowych wynikach za styczeń 2024.
I trzeba tutaj powiedzieć wprost. Zarząd rozczarował swoich akcjonariuszy. A słowo „rozczarowanie” jest tutaj dość łagodnie użyte.

Dlaczego?

Otóż na początku lutego Asbis poinformowało o szacunkowym wyniku netto na poziomie 53 mln$. Co oznaczało spadek do prognozowanej wartości o 32%. To co jednak powinno zwrócić uwagę w raporcie z 02.02.2024 to zdanie: „(…) w związku ze zbyciem Spółek zależnych w Rosji oraz całkowitym zaprzestaniem działalności w tym kraju i związanymi z tym nieprzewidzianymi zdarzeniami jednorazowymi(…). Spadek zysku netto Grupy za 2023 r. o około 25 mln USD wynika z rozliczenia straty na różnicy kursowej w wysokości 11,5 mln USD oraz odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 13,5 mln USD (w tym straty na sprzedaży 1,2 mln USD) ”.

Jak spółka która informuje w raporcie za 3Q23, że „(…)W październiku 2023 roku Spółka zbyła spółkę zależną w Rosji. (…)” mogła nie przewidzieć, że dojdzie do odpisu na wskazaną kwotę? Dlaczego nie podała tego ryzyka inwestorom?
Warto tutaj dodać, że kiedy Rada Dyrektorów w 2022 roku wiedziała, że prognozy będą lepsze poinformowała o tym pod koniec roku. Tym razem czekano z informacją do samego końca.

Kolejna rzecz, podczas czatu inwestorskiego została przekazana informacja akcjonariuszom odnośnie przychodów za styczeń.

„Costas Tziamalis (11:43) Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników za styczeń, prosimy jednak o cierpliwość, ponieważ styczniowe przychody ogłosimy w dniach 20-22 lutego.”

Tak więc Zarząd uspokoił swoich akcjonariuszy, że choć zdarzenie było jednorazowe co do wyniku za 2023 rok to jednak w styczniu nie wydarzy się nic złego.

Co więcej z wyników za styczeń to zarząd jest „BARDZO ZADOWOLONY”.

Tymczasem przychody za styczeń wyniosły 225 mln$ czyli +1% licząc r/r.
Zdanie „Bardzo zadowoleni” sugeruje, że są na wysokim poziomie i lepiej niż rok wcześniej. A tymczasem +1%, to nie ma co ukrywać, jest dużym rozczarowaniem. Jest to wynik słabszy od 2021 roku, który był bazowym po wybuchu wojny w Ukrainie.

Teraz pozostaje pytanie jak rozumieć zdanie dotyczące dywidendy.
Oto co inwestorzy się dowiedzieli na czacie:
„Costas Tziamalis (11:07) Nie oczekujemy, że polityka dywidendowa ulegnie zmianie pomimo zaistniałych wydarzeń.”

No więc właśnie, polityka dywidendowa nie ulegnie zmianie. Jak wygląda polityka dywidendowa Asbis?

„Polityka firmy zakłada regularną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie zgodnym ze wzrostem i planami rozwoju firmy, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności. W związku z tym Rada Dyrektorów zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę do 50% zaudytowanego zysku netto firmy w postaci dywidendy.”
To oznacza, że spółka dzieli się 50% zyskiem netto. Skoro więc zysk netto ma wynieść 53mln $ to 50% zysku w przeliczeniu na akcję wyniesie ok. 0,47$. Uwzględniając, że doszło do wypłaty zaliczki na poziomie 0,2$ to pozostaje do wypłaty jeszcze ok. 0,27$ czyli po dzisiejszym kursie USDPLN byłoby to ok. 1,08zł. W efekcie więc i tak byłaby to wyższa dywidenda niż za 2022 rok (0,45USD).
Tutaj jednak trzeb zaznaczyć, że za 2022 rok wypłacono w sumie 33% zysku (zysk netto na akcję za 2022 rok wyniósł 1,36USD, a dywidenda całościowa wyniosła 0,45USD). Jeśli doszłoby do podobnej sytuacji za 2023 rok to wówczas dywidenda by wyniosła ok. 0,32USD czyli doszłoby do wypłaty jeszcze ok. 0,12USD. Pytanie więc jak podejdzie do tematu spółka i czy rada Dyrektorów będzie chciała choć trochę odzyskać twarz w oczach akcjonariuszy.
Tak więc w najgorszym przypadku patrząc na historię i zdanie „polityka dywidendowa nie ulegnie zmianie” to mamy całościową dywidendę na poziomie 0,32$, a maksimum na 0,47USD.
Okaże się już niedługo jak zarząd podejdzie do tematu.
W każdym razie warto mieć na uwadze przy obserwacji spółki.
Wracając do wyników za styczeń
Wykres 1. Przychody w USD
Patrząc na to jak spółka informuje o rozwoju choćby w Afryce i w Europie to w sumie przychody z tego tytułu nie wyglądają na znaczące. A skoro spółka wchodzi w nowy rynek to powstają też koszty, dodatkowo ASBIS otworzył nową powierzchnię magazynową, które w najbliższym czasie obciążą wynik grupy co może wpłynąć w najbliższym czasie na wynik 1Q24. W długim okresie powinno jednak przynieść konkretne profity.

Sporym minusem jest też fakt, że spółka choć zrealizowała przychody r/r na poziomie +1% to w przeliczeniu na wynik PLN mamy spadek przychodów o 9% co wynika z różnicy kursowej.

Wykres 2. Przychody w PLN
Styczeń 2023: 988,65 mln PLN
Styczeń 2024: 898,97 mln PLN
Zapewne pojawią się głosy, że to nie ma znaczenia w tej spółce, tymczasem dla inwestorów może mieć to znaczenie w perspektywie dywidendy za 2024 rok. Na starcie już tracą potencjał uzyskanej dywidendy. A jeśli luty również rozczaruje to może dojść do spadku na kursie i to głębszym niż to było w dniu 22.02
Ponieważ mamy początek roku i styczeń jest jako pierwszy to w sumie na tym zakończę temat przychodów.

Analiza Techniczna
Patrząc na wykres to od sierpnia 2023 kurs wszedł w ruch boczny konsolidując w zakresie 27-30zł. Na wykresie można narysować linię trendu, pod którą poruszał się kurs.

Wykres 3. Interwał dzienny

W dniu 31.01.2024 doszło do próby wyjścia ponad trend i kurs dotarł tuż pod 61,8% zniesienia Fibonacciego tj. 30zł. Jednak w dniu 02.02.2024 po informacji o odpisie i obniżeniu wyniku netto doszło do mocnej wyprzedaży i kurs zamknął się na -6%. W kolejnych dniach inwestorzy wsparci pozytywnymi informacji z czatu próbowali odbudować kurs, jednak dzisiejsze szacunku ostatecznie odrzuciły możliwość wyjścia w okolice 30zł.
29.02 zostaną przedstawione ostateczne wyniki za 2023 rok i być może propozycja dywidendy. Do tego jednak czasu możliwe jest dalsze poruszanie kursu w okolicy 26-28zł.
Co jeśli jednak Rada Dyrektorów rozczaruje dywidendą? Strach kreślić czarne scenariuszem, ale możliwe, że rozczarowani inwestorzy przerzucą się na inne spółki porzucając Asbis.
Asbis licząc od 22 lutego 2023 do dzisiaj urósł o ok. 26% (w szczytowym momencie było to 45%) licząc już wypłaconą dywidendą. W tym czasie wiele spółek miało znacznie lepsze okresy. Nawet spółka ABPL odnotowała wzrost kursu o 54% w tym samym czasie, a NTT System o ok. 27%.

Można założyć, że hossa z 2023 roku, a już zwłaszcza końcówka minionego roku i początek 2024 roku w znacznym stopniu ominęła spółkę, choć jednak jest to zawsze wzrost na poziomie tych 26% co przecież nie jest złym wynikiem.
W każdym razie dzisiaj Asbis jest w trudnej sytuacji ponieważ kurs przeszedł poniżej EMA200 tj. 27,76zl.

Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli nie uda się na najbliższych sesjach wyjść ponad ten poziom to może dojść do pogłębienia spadków.
Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2021/2022 roku co było jednak spowodowane niepewną sytuacją za wschodnia granicą a potem wybuchem wojny. Nie zakładam, aż tak drastycznego scenariusza, ale jakiś okres przebywania poniżej EMA200 może się zrealizować.

Wykres 5. Interwał dzienny
Warto mieć kilka poziomów na uwadze
Wsparcie: 27/ 26,16/ 25,5zł
Opór: 27,7/28,6/29,3zł


Notka.
Oczywiście należy pamiętać, że analiza techniczna opiera się na obserwacji wzorców i trendów cenowych, a identyfikacja coraz niższych szczytów może być traktowana jako sygnał, że inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ rynek może utrzymywać się w trendzie spadkowym. Nie jest to jednak żaden wyznacznik do tego co może się wydarzyć jest to jedynie obserwacja i szukanie wzorca na podstawie innych podobnych sytuacji.
Do tego każdy trend spadkowy czy też konsolidacja kiedyś się kończy. Dla inwestora długoterminowego AT nie powinna mieć więc większego znaczenia.
Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach.

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.