AnalizyD

ASBIS - Zarząd zadowolony, inwestorzy "chyba" też

ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
W dniu dzisiejszym poznaliśmy szacunki za kwiecień 2024.
Zanim jednak przejdę do tych danych najpierw warto podsumować wyniki za 1Q24 opublikowane w dniu 09.05

Wyniki finansowe

Przychody: W pierwszym kwartale 2024 roku przychody spółki wyniosły 713,213 tys. USD, co stanowi spadek o 1,2% w porównaniu do 721,992 tys. USD w pierwszym kwartale 2023 roku.

Marża brutto: marża na sprzedaży zmniejszyła się z 8,60% do 8,28%.

Zysk operacyjny: Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 24,436 tys. USD w porównaniu do 28,696 tys. USD w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zysk netto: Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 14,0 tys. USD w porównaniu do 17,4 tys. USD w pierwszym kwartale 2023 roku.

EBITDA: EBITDA obniżyła się do 26,56 tys. USD z 30,62 tys. USD rok wcześniej.

Ryzyka

Ryzyko kredytowe: ASBIS udziela kredytów kupieckich klientom, co wiąże się z ryzykiem braku płatności. Spółka posiada umowy ubezpieczenia kredytu, ale nie obejmują one wszystkich rynków, np. Ukrainy i Białorusi.

Wahania kursów walut: Ponieważ przychody spółki są w dużej mierze denominowane w dolarach amerykańskich i euro, zmiany kursów walut mogą znacząco wpłynąć na wyniki finansowe.

Ryzyko związane z zapasami: Ze względu na szybkie zmiany technologiczne w branży IT, istnieje ryzyko starzenia się zapasów i ich deprecjacji.

Środowisko polityczne i gospodarcze: Działalność spółki jest wrażliwa na sytuację polityczną i gospodarczą w regionach, gdzie prowadzi działalność, zwłaszcza w krajach byłego ZSRR i na Bliskim Wschodzie.

Szanse

Rozwój nowych linii produktów: Inwestycje w nowe jednostki biznesowe takie jak Breezy i AROS oraz rozwój produktów o wyższych marżach mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności.
Ekspansja geograficzna: Spółka kontynuuje rozwój na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje znaczący wzrost przychodów w tych regionach.
Partnerstwa strategiczne: Rozszerzenie współpracy z Lenovo i Pantheone Audio oraz otwarcie nowych sklepów iSpace może przyczynić się do dalszego wzrostu sprzedaży i penetracji nowych rynków.
Prognozy na 2024 rok

Przychody: Spółka przewiduje, że przychody za cały rok 2024 wyniosą od 3,1 mld USD do 3,4 mld USD.

Zysk netto: Zysk netto po opodatkowaniu ma wynieść od 60 mln USD do 64 mln USD.

------
Dywidendy: Zarząd rekomenduje wypłatę ostatecznej dywidendy w wysokości 0,30 USD na akcję, co wraz z dywidendą zaliczkową da łącznie 0,50 USD na akcję za 2023 rok, najwyższą w historii spółki. Odcięcie dywidendy nastąpi 14.06 czyli ostatni dzień na załapanie się na dywidendę to 13.06 wypłata 27.06. Wartość dywidendy w PLN to ok. 1,17zł brutto na akcję.

Podsumowując wyniki są gorsze r/r od 1Q23. Jednak patrząc na to, że co miesiąc podsumowuję spółkę to nie powinno być to zaskoczeniem dla wielu inwestorów.
Prognoza 60-64mln to znacznie poniżej oczekiwań, ale to w mojej ocenie czyste zagranie Zarządu pod podniesienie prognoz w 3Q24. Pierwszy raz też spółka dość spokojnie zaczęła się komunikować z rynkiem. Nie ma już obiecywania na wyrost, raczej mamy stonowane wypowiedzi choćby wiceprezesa. Nie zawiódł nawet zapytany o przychody za styczeń. Pierwszy raz inwestorzy (od pewnego czasu) mogli być zadowoleni z razem z Radą Dyrektorów z przychodów.

Wracając do przychodów za kwiecień to r/r wzrosły one o 4,9%. Patrząc na to, że ostatnio przychody za styczeń wzrosły o 1,4%, w lutym (dłuższym o 1 dzień) 2,6%, a w marcu spadły o 6,3% to inwestorzy mogą przyjąć wynik +4,9% r/r z pewną ulgą.

Warto też zwrócić uwagę na komentarz do szacunkowych danych:

"Pod względem sprzedaży kwiecień tego roku był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Wiodącymi krajami w naszej strukturze sprzedaży były Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wyprzedziły Kazachstan. Wynikało to z wyzwań, jakie wciąż stoją przed nami w Kazachstanie, które mamy nadzieję przezwyciężyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Bardzo mocny wzrost widzimy też w Polsce, która obok Czech może być najbardziej rosnącym pod względem sprzedaży krajem z Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że nasze działania związane ze wzmocnieniem zespołu, ale też rozbudową portfolio produktów w obu tych krajach, przynoszą spodziewane rezultaty" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor finansowy Serhei Kostevitch.
Czyli potwierdza się, że Kazachstan przestaje być generatorem przychodów.
W pierwszym kwartale struktura przychodów wyglądała następująco.

Przychody według regionów
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
: 329.867 tys. USD. 46.25% przychodów ogółem (spadek o 18.6% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku).
Europa Środkowo-Wschodnia (CEE): 187.176 tys. USD. 26.24% przychodów ogółem (wzrost o 17.0%).
Bliski Wschód i Afryka (MEA): 121.358 tys. USD. 17.02% przychodów ogółem (wzrost o 32.1%).
Europa Zachodnia: 68.211 tys. USD. 9.56% przychodów ogółem (wzrost o 12.3%).
Pozostałe: 6.600 tys. USD. 0.93% przychodów ogółem (wzrost o 67.1%)


Struktura przychodów w pierwszym kwartale 2024 oraz 2023 (w tys. USD)
Kazachstan: 164.423 tys. USD (2024) vs 175.359 tys. USD (2023)
Zjednoczone Emiraty Arabskie: 86.388 tys. USD (2024) vs 67.476 tys. USD (2023)
Ukraina: 80.638 tys. USD (2024) vs 102.084 tys. USD (2023)
Słowacja: 48.408 tys. USD (2024) vs 52.520 tys. USD (2023)
Azerbejdżan: 32.321 tys. USD (2024) vs 35.539 tys. USD (2023)
Polska: 28.525 tys. USD (2024) vs 25.897 tys. USD (2023)
Czechy: 27.851 tys. USD (2024) vs 19.969 tys. USD (2023)
Niemcy: 27.717 tys. USD (2024) vs 35.039 tys. USD (2023)
Gruzja: 23.674 tys. USD (2024) vs 30.568 tys. USD (2023)
Holandia: 22.320 tys. USD (2024) (za Armenię z przychodem 18.569 tys. USD)

Wykres 1. Przychody w ujęciu miesięcznym

Ogólnie jeśli Kazachstan będzie nadal ciągnąć przychody w dół to może się okazać, że ASBIS traci istotny rynek i to w mojej ocenie jest największe ryzyko. Z drugiej strony może jest to nasycenie rynku, który nie może rosnąć przez większość okresów. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie tego regionu w kolejnym raporcie.
Wg mnie jednak to spadek przychodów w Kazachstanie wraz ze wzrostem przychodów w innym regionie może sprawić, że na spółkę inwestorzy spojrzą bardziej przychylnie, ponieważ Kazachstan jest postrzegany jako ryzykowany rynek.

W każdym razie dzięki wynikowi za kwiecień, rzutem na taśmę spółka wyrównała przychody w okresie styczeń-kwiecień do poziomu 2023 roku
Wykres 2. Przychody w ujęciu skumulowanym

Teraz najważniejsze będzie czy uda się utrzymać pozytywny sygnał w przychodach za maj.
W zeszłym roku przychód w maju wyniósł 224mln USD i był najwyższy w historii spółki dla tego miesiąca. Poprawienie tego wyniku będzie trudne, ale patrząc na trzy pierwsze miesiące tego roku to może się uda wyrównać poziom z maja poprzedniego roku.
Warto zwrócić uwagę, że spółka w każdym kolejnym okresie od Q42022 walczy o utrzymanie marży brutto na poziomie 8% więc przychody mają tutaj istotne znaczenie dla zysku netto.
Osobiście nie wierzę w „innowacyjne” produkty spółki związane z robotyką i robotycznym ramieniem, to pieśń przyszłości i dla inwestorów. Liczy się raczej rozszerzenie współpracy z Lenovo w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych w Azji Środkowej oraz z Pantheone Audio w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Nowe partnerstwa mogą bowiem otworzyć nowe segmenty rynku i zwiększyć sprzedaż. Dodatkowo wprowadzenie nowych produktów, takich jak tablety biznesowe i edukacyjne pod marką Prestigio, a także rozwój oferty urządzeń smart home i robotyki, może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć udział w rynku.
Jednocześnie uważam jednak, że Zarząd stracił dynamikę z przed kilku lat i być może sam biznes ich trochę przerasta o czym może świadczyć fakt, że będą teraz skupiać się na nierentownych oddziałach, które ciągną wynik w dół, ale robią to dopiero teraz czyli z tego można by założyć, że nie robili tego na bieżąco.
Technicznie kurs odbił od poziomu 24,1zł o którym pisałem ostatnio.

Wykres 3. Interwał dzienny

Patrząc na średnie EMA26 to ten opór został przebity, a w dniu 21.05 doszło do odbicia od EMA50 (25,7zł).
Problemem będzie jednak pokonanie EMA200/EMA144 które są na poziomie 26,8zł i tuż przed strefą podaży.
Jeśli założyć, że mamy podwójne dno to zasięg wzrostów z tej formacji to okolice 27,8zł.
Wykres 4. Interwał dzienny

Jeśli jednak uznamy, że mamy trochę szarszą strukturę podwójnego dna to wówczas mamy zasięg pod 32zł i w mojej ocenie mogłoby wyczerpać zasięg wzrostów na najbliższe 12 miesięcy.
Warunkiem takich ruchów jest jednak jest zrealizowanie planu minimum jeśli chodzi o zysk za 2024 rok. Dlatego do spółki lepiej podchodzić ostrożnie.
Wykres 5. Interwał dzienny

Kurs osiągnąłby szczyt z sierpnia 2023 i trudno byłoby się przebić przez te poziomy w dalszym okresie.
Patrząc na oscylatory to mamy dość dobrze wychłodzone wskaźniki z rodzącym się popytem na akcje.

Wykres 6. Interwał dzienny

Na spółkę patrzę typowo spekulacyjnie i jest szansa na odreagowanie tego, że akurat jedną z bardziej popularnych spółek ominęła hossa trwająca od kilkunastu miesięcy w na polskiej giełdzie.
Spółka od szczytu z lipca 2023 spadła o 25%, a w tym roku spadła w sumie o 15%.
Jeśli jednak szacunki za maj nie spełnią oczekiwań inwestorów i będą gorsze od maja 2023 to należy się liczyć z pogłębianiem spadków.
Wsparcie: 25,3/24,1/23 zł
Opór: 25,7/26,8/27,8 zł
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.