SmartInwestor

Gdzie jest teraz nasz punkt decyzyjny dla EUR/USD ?

CME:6E1!   EURO FX FUTURES
Od jakiegoś czasu obserwowaliśmy formujący się TR (trading range) na EUR/USD.
Mieliśmy sposobność zobaczyć walkę popytu i podaży.
Każda z tych stron starała się bronić swoich pozycji.
W ostatnim wpisie pokazywałem malejącą podaż przy dolnym ograniczeniu TR.
Później mogliśmy zobaczyć pojawiającą się podaż przy próbie wybicia TR górą - 27 lipca,
To nic innego jak likwidacja stop losów osób grających z trendem do dołu.
Gdyby tam było zajmowanie pozycji kosztem stopów na spadki, to powinniśmy zobaczyć testowanie dolnego ograniczenia TR.
Tego nie było, a w zamian po wyższym dołku po FED mamy ewidentną zmianę charakteru ruchu na tym walorze.
Pokazuje to, ze znaleźliśmy się w fazie D schematu akumulacji Wyckoffa.
Ostatni opór w naszym TR należałoby teraz przenieść na ten szczyt z 27 lipca, który w dniu wczorajszym został wybity.
Warto zwrócić uwagę na testy tej linii, które stanowiły dla nas okazję inwestycyjną - BUEC na schemacie Wyckoffa.
Czy rynek wykona jeszcze kolejny test creek (wybitego oporu)?
Czas pokaże, ale wiemy jedno - rynek zmienił swój charakter na tym walorze na potencjalny ruch trendowy.Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.