SmartInwestor

Test dolnego ograniczenia TR na EUR USD.

CME:6E1!   Euro FX Futures
W dniu wczorajszym opisywałem trading range na wykresie 1 godzinowym kontraktu na Euro / USD.
Rozkład wolumenu charakteryzował akumulacyjny charakter tego TR.
Wskazanym istotnym miejscem dla potwierdzenia tej potencjalnej akumulacji było zachowanie wokół górnego ograniczenia tego TR.
Dwie możliwości to skuteczne wybicie (effort) lub pojawienie się podaży i wykorzystanie stop losów umiejscowionych na tym oporze
prowadzące do fałszywego wybicia (upthrustu). Na poniższym wykresie nie jest to dobrze widoczne, ale na 15 minutowym wykresie bardzo ładnie widać pojawienie się tam podaży.
Z perspektywy poniższego wykresu widać, ze podaż przy górnym ograniczeniu TR ciągle jest istotna (niebieska linia na wolumenie) w przeciwieństwie do jej aktywności
przy dolnym ograniczeniu TR - zielona linia na wolumenie.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.