SmartInwestor

SmartInwestor - algorytm pomagający śledzić popyt i podaż - 6E!

CME:6E1!   Euro FX Futures
Biorąc pod uwagę wykres 1h dla 6E1! opublikowany trochę wcześniej,
popatrzmy na zmianę charakteru ruchu na tym instrumencie i sygnały generowane przez algorytm SmartInwestora,
pomagający nam śledzić bieżące relacje między popytem i podażą.
Opisy tych działań, zgodne z metodologią Wyckoffa znajdziecie Państwo na tym wykresie.
Zielone obszary popytowe stanowią wsparcie i do czasu kiedy podaż nie pochłonie popytu mamy jasno zdefiniowany trend wzrostowy.
SmartInwestor wspiera traderów w ułatwieniu czytania relacji popytu i podaży.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.