SmartInwestor

Czekaliśmy na test creek.

CME:6E1!   Euro FX Futures
Czy rynek wykona jeszcze kolejny test creek (wybitego oporu)?
To pytanie zadawaliśmy sobie w ostatniej analizie pary EUR/USD.
Jak to potoczyło się dalej i lekcja na temat multiinterwałowej analizy wykresów.
Po pierwsze creek z poprzedniej analizy należy dostosować do ostatnio wybitego oporu.
Na wykresie godzinowym widzimy test creek - czerwona linia.
To był poprzednio wybity opór.
Patrząc na wykres 1 h widzimy kolejno 3 bary podażowe i niestety na barze numer 3
wygląda to na narastającą podaż. Czy aby jest tak na pewno, czy to nie złudzenie?
Przychodzi nam z pomocą wykres 15 minutowy na którym widzimy zupełnie coś innego.
Bar godzinowy wyglądający na podaż pokazuje popyt w dolnej części tego bara z wyraźną gęstością popytu,
czyli nakład do rezultatu jako 3 prawo Wyckoffa na wykresie 15 minutowym i w konsekwencji spring (powrót nad wybite wsparcie).
W tej sytuacji nie dziwi łatwe pochłonięcie tej słabej podaży widocznej na 15 minutach.
Przed nami test creek nowego TR (trading range).

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.