Niemieckie Obligacje 10-letnie

DE10YTVC
DE10Y
Niemieckie Obligacje 10-letnieTVC
 
Rentowność
Brak transakcji
 
Cena
Kupon
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Kupon
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia

DE10Y pomysły handlowe