MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 8306

8306TSE
8306
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCTSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marże}
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finance
Branża: Major Banks
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFJ) to grupa kapitałowa działająca w sektorze bankowym (holding bankowy). Wydziela się następujące grupy działalność spółki: Zintegrowana Bankowość Detaliczna, Zintegrowane Fundusze Powiernicze, Zintegrowana Międzynarodowa Działalność Biznesowa oraz Krungsri. Spółka oferuje takie usługi jak bankowość komercyjna, usługi powiernicze, obligacje, karty kredytowe, pożyczki konsumenckie, zarządzanie aktywami, leasing oraz szereg innych usług finansowych. Grupa posiada szereg spółek zależnych, do których należą The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB), Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd. (MUSHD), Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. (MUMSS) i Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. Segment biznesowy związany z bankowością detaliczną to przede wszystkim usługi i produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych (w tym doradztwo finansowe), obsługa klientów komercyjnych, usługi powiernicze i obligacje.