spark image
Photo: Atul Vinayak / Unsplash

Japońskie akcje bankowe

72 symboleZaktualizowano
Japoński sektor bankowy jest jednym z najbogatszych i największych na świecie, a szacunki na rok 2019 wskazują, że jego banki posiadają aktywa o wartości ponad 18 bilionów dolarów. Jeśli więc chcesz przyjrzeć się, jak wygląda system finansowy tego kraju, zbadanie wskaźnika, jakim są akcje japońskich banków, jest całkiem dobrym początkiem.

Ta lista składa się z głównych japońskich banków regionalnych i inwestycyjnych, notowanych na głównych giełdach w tym kraju. Pamiętaj, że tylko dlatego, że symbol znajduje się w tej Iskrze, nie gwarantuje dodatkowych pieniędzy w banku, więc zawsze przeprowadzaj własne badania przed zainwestowaniem w cokolwiek.