PP PRIME PCL NON-VOTING

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne PPPM.R

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla PP PRIME PCL NON-VOTING

PPPM.R bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q2 23 wynosi -67.36M THB. W przypadku 2022 wolny przepływ środków pieniężnych PPPM.R wyniósł -376.62M THB, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł -371.77M THB.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Waluta: THB
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
Środki Pieniężne z Działalności OperacyjnejWzrost rok do roku
Środki Pieniężne z Działalności InwestycyjnejWzrost rok do roku
Środki Pieniężne z Działalności FinansowejWzrost rok do roku
Wolne przepływy pieniężneWzrost rok do roku