REX American Resources Corporation

REX NYSE
REX
REX American Resources Corporation NYSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe REX

Aktualna sytuacja finansowa REX American Resources Corporation

Total assets of REX for Q3 21 is 524.40M USD, 3.74% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 14.34% in Q3 21 to 59.7M USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję