Infosys Limited INFY

INFY NYSE
INFY
Infosys Limited NYSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Ocena analityka

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Usługi technologiczne
Branża: Usługi informatyczne
Infosys Limited to spółka zajmująca się doradztwem, technologiami, outsourcingiem oraz dostarczeniem najnowocześniejszych usług. Spółka wraz ze spółkami zależnymi świadczy usługi informatyczne dla biznesu, w tym opracowywanie i obsługa oprogramowania, audyty, zarządzanie infrastrukturą, rozwiązania inżynieryjne (inżynieria produktu i jego cyklu życia, zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie), doradztwo i usługi w zakresie integracji systemów (doradztwo, rozwiązania dla biznesu, integracja systemów, nowoczesne technologie). Spółka oferuje całą gamę produktów, w tym platformy i rozwiązania biznesowe wspomagające innowacyjność i rozwój marki, autorski system bankowy Finacle, usługi analityczne, obsługa chmury czy rozmaite rozwiązania cyfryzacyjne. Spółka operuje w ramach segmentów Usługi Finansowe i Ubezpieczenia (FSI), Produkcja i Zaawansowane Technologie (MFG & Hi-TECH), Energia, Telekomunikacja i Usługi (ECS), Sprzedaż, Produkty Konsumpcyjne i Logistyka (RCL) oraz Nauki Biologiczne i Opieka Medyczna (LSH).