Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics Incorporated

Quest Diagnostics Incorporated

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DGX

Sprawozdania finansowe Quest Diagnostics Incorporated, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód DGX za ostatni kwartał wynosi 2.37 B USD i jest o 3.41% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q1 24 to 193.00 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku