Deere & Company

DE NYSE
DE
Deere & Company NYSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe DE

Aktualna sytuacja finansowa Deere & Company

Łączne aktywa DE dla Q1 22 to 79.61B USD, 5.35% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 5.90% w Q1 22 do 61.81B USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję