CVS Health CorporationCVS Health CorporationCVS Health Corporation

CVS Health Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CVS

CVS Health Corporation zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy CVS za ostatni kwartał wynosi 1.31 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 1.70 USD, co stanowi -22.73% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 88.44 B USD pomimo szacowanej kwoty 89.33 B USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 1.81 USD, a przychody osiągną poziom 91.47 B USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy CVS i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka