Peabody Energy CorporationPeabody Energy CorporationPeabody Energy Corporation

Peabody Energy Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne BTU

Peabody Energy Corporation zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy BTU za ostatni kwartał wynosi 0.30 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.31 USD, co stanowi -2.96% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 983.60 M USD pomimo szacowanej kwoty 980.03 M USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 0.61 USD, a przychody osiągną poziom 1.03 B USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy BTU i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka