Texas Instruments Incorporated

TXN NASDAQ
TXN
Texas Instruments Incorporated NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe TXN

Aktualna sytuacja finansowa Texas Instruments Incorporated

Total assets of TXN for Q3 21 is 23.27B USD, 12.96% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 17.69% in Q3 21 to 11.12B USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję