Ross Stores, Inc

ROST NASDAQ
ROST
Ross Stores, Inc NASDAQ
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy ROST

Sprawozdania finansowe Ross Stores, Inc, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód ROST za ostatni kwartał wynosi 4.58B USD i jest o 5.77% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto Q2 22 to 384.52M USD.

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Przychody ogółem
Dochód netto
Waluta: USD
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Koszt sprzedanych towarów
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Dochód przed opodatkowaniemWzrost rok do roku
Kapitał w zarobkach
Podatki
Udziały niekontrolujące/mniejszościowe
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Zysk netto przed działalnością zaniechaną
Działalność zaniechana
Dochód nettoWzrost rok do roku
Korekta rozwodnienia
Dywidendy preferencyjne
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję (podstawowy EPS)Wzrost rok do roku
Rozwodniony zysk na akcję (rozwodniony EPS)Wzrost rok do roku
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku
Koszty operacyjne ogółem