NICE Ltd

NICE NASDAQ
NICE
NICE Ltd NASDAQ
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe NICE

Aktualna sytuacja finansowa NICE Ltd

Łączne aktywa NICE dla Q1 22 to 4.66B USD, 0.05% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.05% w Q1 22 do 1.83B USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję