Lands' End Inc

LE NASDAQ
LE
Lands' End Inc NASDAQ
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy LE

Sprawozdania finansowe Lands' End Inc, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód LE za ostatni kwartał wynosi 351.18M USD i jest o 15.65% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto Q2 22 to -2.18M USD.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Przychody ogółem
Dochód netto
Waluta: USD
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
Przychody ogółem
Koszt sprzedanych towarów
Zysk brutto
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Dochód przed opodatkowaniem
Kapitał w zarobkach
Podatki
Udziały niekontrolujące/mniejszościowe
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Zysk netto przed działalnością zaniechaną
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Dywidendy preferencyjne
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję (podstawowy EPS)
Rozwodniony zysk na akcję (rozwodniony EPS)
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem